Mikor viheti a gépkocsit a végrehajtó?

Ne várjuk meg, amíg bármilyen tartozásunk végrehajtási fázisba kerüljön! Amíg a végrehajtás nem indul meg, nagyobb mozgásterünk van a tartozás rendezésére, egyezségkötésre, halasztás vagy részletfizetés kérésére. Rossz taktika tehát a fejünket a homokba dugni, mert várhatóan előbb vagy utóbb a végrehajtó kopogtat.

A végrehajtó pedig bizony viheti a gépkocsit is. A gépkocsi ugyanis nem tartozik a mindennapi életvitelhez nélkülözhetetlen ingóságok közé. Mégis vannak olyan esetek, amikor maradhat, bár olykor csak átmenetileg, így hasznos lehet áttekinteni ezeket az eseteket.

A bírósági végrehajtásról szóló törvény szerint mentesek a végrehajtás alól azok az ingóságok, amelyek nélkül az adós foglalkozásának (hivatásának) gyakorlása lehetetlenné válik. Így különösen a nélkülözhetetlen szerszám, műszer, technikai, katonai és egyéb felszerelési tárgy, egyenruha, önvédelmi fegyver, szállítóeszköz, ide nem értve a gépjárművet.

A törvény azonban azt is hozzáteszi, hogy a természetes személy adós foglalkozásának gyakorlásához nélkülözhetetlen gépjárműve lefoglalásakor – a zár alá vétel alkalmazásának kivételével – csak a törzskönyvet kell lefoglalni, és a foglalási jegyzőkönyv másolatával együtt megküldeni az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnak.  A magánszemély adós ebben az esetben a gépjármű értékesítéséig a gépjárművet használhatja. Ennek célja az, hogy a foglalkozását tovább tudja gyakorolni. Így abban az esetben, ha a végrehajtási eljárás tartama alatt a foglalkozásával felhagyott, vagy a foglalkozás végzéséhez szükséges engedélyét visszavonták, akkor ez a mentesség már nem áll fenn. További fontos szabály, hogy amennyiben a foglalkozás gyakorlásához nélkülözhetetlen gépjármű becsértéke nem éri el az 1,2 millió forintot, akkor a gépjármű mentes a végrehajtás alól.

Ennek igazolása nincs formalitáshoz kötve, célszerű részletezni, hogy milyen okból nem nélkülözhető a jármű a munkához és azt okiratokkal is alátámasztani. Ez a mentesség tehát akkor alkalmazható, ha a gépkocsi munkaeszköz.

Amennyiben a gépkocsi nem munkaeszköz, még mindig van lehetőségünk lépni. A végrehajtást foganatosító bíróság ugyanis engedélyezheti, hogy a lefoglalt járművet a természetes személy adós az árverésig használhassa. Ennek feltétele, hogy a foglalásról való tudomásszerzést követő 8 napon belül elő kell terjeszteni az erre vonatkozó kérelmet a bírósághoz. A bíróság abban az esetben hozhat az adós számára pozitív döntést rövid határidőn belül, ha az adósnak a járműre a munkavégzése helyszínére történő eljutása, üzemi, üzleti tevékenységének folytatása vagy saját és családtagjainak szállítása érdekében van szüksége. Fontos feltétel, hogy az eljárás során korábban rendbírsággal nem sújthatták.

A kérelemben meg kell jelölni annak indokát és azt, hogy a kérelmező meghallgatásra rövid úton milyen módon idézhető (pl. telefonszám), továbbá csatolni kell hozzá a kérelem indokainak alátámasztását igazoló okiratokat. A bíróság a gépjármű használatát engedélyező végzését megküldi a végrehajtónak, aki intézkedik a gépjármű forgalomba történő visszahelyezése iránt. A bíróság végzése ellen nincs helye fellebbezésnek. Az adós köteles a gépjárművet az árverés megtartása érdekében a végrehajtó felhívására a felhívásban megjelölt időpontban és helyszínre szállítani, ennek elmulasztása esetén vele szemben rendbírság kiszabásának van helye.

Bejegyzés adatai

dr. Gombolai Éva fényképe

Szerző: dr. Gombolai Éva

jogtanácsos

Jogi tanulmányait az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, illetve az Europa Universität Viadrinán (Frankfurt) végezte. Minisztériumi gyakorlatot követően ügyvédi irodában helyezkedett el, majd a D.A.S. Jogvédelmi Biztosítónál folytatta jogi pályafutását, ahol jelenleg is dolgozik peres- és médiaszakértőként. Munkajogi szakjogász tanulmányai mellett szenvedélye a nyelvtanulás, a cross core és a jóga.

Jogi problémája van?
Ilyen és hasonló esetekben is segít a D.A.S.

Kérjen
visszahívást!

A cikk utolsó frissítésének időpontja: ( 3 éve )

Előfordulhat, hogy a jogi háttér vagy a piaci helyzet megváltozása miatt a cikkben közölt információk már nem időszerűek. Az információk pontosságáért és hasznosságáért mindent megteszünk, de tartalmukért és felhasználásukért következményeiért felelősséget nem vállalunk.

Aktuális információkért vegye fel velünk a kapcsolatot!