Mi az anyasági támogatás és kik jogosultak rá?

Az anya az ágyban fekszik a kisbabájával.
Egy kisgyermek érkezése a családban mindig nagy örömet jelent. A gyermekvállalást a szülők általában igyekeznek megfontoltan átgondolni és megtervezni, hiszen a gyermek életviteléhez szükséges körülmények biztosítása plusz költségekkel jár. A lehetőségek kiaknázása érdekében fontos, hogy tisztában legyünk azokkal az anyagi támogatásokkal, melyeket az állam biztosít gyermekvállalás esetére. Ezek egyikét képezi az anyasági támogatás.

A törvény alapján anyasági támogatásra az alábbiakban felsorolt személyek jogosultak a szülést követően:

  • az a nő, aki várandóssága alatt legalább négy alkalommal – koraszülés esetén legalább egyszer – várandósgondozáson vett részt
  • azt a nőt is, aki az anyasági támogatás igénylésének időpontjában Magyarország területén jogszerűen tartózkodott és a várandóssága alatt legalább négy alkalommal – koraszülés esetén legalább egyszer – Magyarország területén várandósgondozáson vett részt.
  • az örökbefogadó szülő, ha a szülést követő hat hónapon belül az örökbefogadást végleges határozatban engedélyezték;
  • a gyám, ha a gyermek a születését követően hat hónapon belül – végleges határozat alapján – a gondozásába kerül.
  • továbbá az, aki a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény szerinti tartós külszolgálatot, vagy más jogszabály szerint tartós külföldi szolgálatot teljesít, ide értve a vele életvitelszerűen együtt élő házastársat, élettársat. Például a külföldön konzuli vagy diplomáciai tevékenységet ellátó nők.

Az anyasági támogatás azt a nőt is megilleti, aki várandóssága alatt legalább négy alkalommal – koraszülés esetén legalább egyszer – várandósgondozáson vett részt, de a gyermek halva született. Amennyiben az anyasági támogatásra jogosult nő a támogatás felvételét megelőzően meghal, úgy az anyasági támogatást az anyával egy háztartásban élt apának kell kifizetni. ilyen személy hiányában pedig annak a személynek, aki a gyermek gondozását ellátja.

Az anyasági támogatás megállapítása iránti kérelmet a szülést követő hat hónapon belül lehet benyújtani. A támogatás – gyermekenkénti – összege azonos a gyermek születésének időpontjában érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 225%-ával (64.125 Ft), ikergyermekek esetén 300%-ával (85.500 Ft).

A törvény rögzíti, hogy nem jár anyasági támogatás abban az esetben, ha a szülők a gyermek születését megelőzően nyilatkozatban hozzájárultak a gyermek örökbefogadásához. Abban az esetben sem jár, ha a megszületett gyermek a gyámhatóság végleges határozata alapján családból kikerülést eredményező gyermekvédelmi gondoskodásban részesül.

Abban az esetben azonban a támogatás mégis megilleti az anyát, ha a gyermek örökbefogadásához való hozzájáruló nyilatkozatot visszavonja, vagy a családból kikerülést eredményező gyermekvédelmi gondoskodást megszüntetik, és a továbbiakban ő gondoskodik a gyermekről.