Megújul a Polgári törvénykönyv

Egy templomban egy szobor kezében egy könyv.

A Polgári törvénykönyv (Ptk.) reformja már régóta napirenden szerepel. Az Országgyűlés által elfogadott változatot azonban a köztársasági elnök ez év októberében nem írta alá, hanem javaslataival együtt megfontolásra visszaküldte az Országgyűlésnek.

A köztársasági elnök javaslatai nagyrészt elfogadásra is kerültek és a Ház 2009. november 10-én ismét elfogadta az új törvényt. Az új Ptk. hazánk legterjedelmesebb és legösszetettebb jogszabálya lett, amely a tervek szerint 2010. május 1-én lép hatályba.A köztársasági elnök javaslatai alapján több ponton is módosítottak az eredeti javaslaton, így többek között az alapítványokkal, az emberi méltósághoz való joggal, a testvérnek testvér vér szerinti leszármazottjával kötött házasságával, a társasházi tulajdonnal, a haszonélvezeti jog megváltásával kapcsolatos szabályokon.Az alapítványokkal kapcsolatosan pontosításra került, hogy az alapító az alapítvány megszűnésének időpontjáig rendelkezhet a vagyonról, ha pedig ezzel a jogával nem élt a fenti időpontig, akkor ezt a nyilvántartó bíróság teszi meg. Az emberi méltósághoz való jog, mint alapjog is helyt kapott az új Ptk.-ban.A testvérnek testvére vérszerinti leszármazójával kötött házassága kapcsán az államfő javaslatára fennmarad a jegyző jóváhagyási joga. A jegyző akkor adja meg a hozzájárulást a fenti személyek házasságához, ha egy előzetes szakértői vélemény azt állapítja meg, hogy a házasságkötés a születendő gyermekek egészségét nem veszélyezteti. Ha egy ilyen kapcsolatból már született gyermek és a szülők ezt követően kívánnak házasságra lépni, akkor a jövőben meg kell adni a jegyzőnek a hozzájárulást, de a szakértői vélemény tartalmáról tájékoztatnia kell a feleket, amelyet ők a további gyermekvállalásnál figyelembe vehetnek. A változások között szerepel az is, hogy a gyámhatóság – amíg a szülő életben van – engedélyezheti, hogy az élettársi kapcsolatban élő személy vérszerinti kiskorú gyermekét a vele tartósan együtt élő és nevelő élettársa örökbe fogadja. Ennek feltétele, hogy az örökbefogadáshoz az örökbefogadó élettársa hozzájáruljon, teljesüljenek a törvényben meghatározott egyéb feltételek is, valamint az örökbefogadás a gyermek érdekében álljon.A törvény tervezett 2010-es májusi hatályba lépésig és azt követően is, a meglehetősen rövid felkészülési idő mellett még további teendők is fennállnak, mert a Ptk.-hoz kapcsolódóan több más jogszabályt is módosításra fog szorulni a közeljövőben.