Megállni tilos!

Ügyfelünknek Pápa belvárosában egy lakóház előtt kellett parkolnia addig, amíg unokáit a szemközti iskolába bekísérte. Az autó a járda és az úttest közötti közterületen állt, sem a járdára, sem az úttestre nem lógott be. A fenti időpontban viharos széllökések voltak a településen. Amikor 20 perccel később visszatért az autóhoz, körben összetört tetőcserép és vakolatdarabokat talált. Az autó tetőlemezére zuhant egy tetőcserép, horpadásokat, valamint egy apró sérülést okozott az első szélvédőn, amely azonban a látótér közepére esik. Az esetet fényképekkel dokumentálta, bement a lakóházba, felkereste a közösképviselőt, és bejelentette neki és a lakóépület biztosítójának a történteket.

Ezt követően ugyan megtörtént Ügyfelünk gépjárműjének szemléje. De a lakóépület biztosítója kárigényét elutasította hivatkozva arra, hogy Ügyfelünk károsult gépjárműjével megállni tilos tábla után parkolt, ezért a lakóház felelősége kizárt.

Az ügyben felkerestük a biztosítót. Levelünkben előadtuk, hogy az általuk hivatkozott elutasítási ok, miszerint Ügyfelünk tilos helyen parkolt, a kártérítési felelősség keretében megalapozatlan. Ugyanis megállni tilos tábla konkrét jelentése a KRESZ szerint az, hogy „A tábla hatálya alatt megállni csak forgalmi vagy műszaki okból szabad”. Tehát bármilyen forgalmi- vagy műszaki okból megállt gépjármű parkolhat ott, a tábla nem figyelmeztető jelzés az ingatlan állagára vonatkozóan. Az csak pusztán a parkolás lehetőségét szűkítő közlekedési tábla.

Társaságunk határozottan vitatta azt az elutasítási indokot, miszerint egy közlekedési tábla, jelen esetben a megállni tilos tábla az lakóház kártérítési felelőssége alóli jogszerű mentesülést alapozhat meg. Karbantartási hibából eredő kárért a lakóház ingatlan tulajdonosa felel. Ez független bármilyen közlekedési szabálytól, ennek ellenkezőjére vonatkozó állítás valótlan, okszerűtlen és így az erre alapozott kártérítési elutasítás jogellenes.

Ezt követően a lakóház biztosítója az ügyet felülvizsgálta. A korábbi álláspontját ugyan fenntartotta, de Ügyfelünknek 120.000,- Ft-ot ajánlott  fel kártérítésként, amely Összeget Ügyfelünk elfogadta, és rá két hétre meg is kapta.

dr. Szilágyi Ildikó