Lopott óra…

Ügyfelünknek jóval áron alul sikerült hozzájutnia egy telekhez, ahol családjával együtt otthonukat megálmodták.

Már javában zajlott az építkezés, amikor ismeretlen tettes a villanyórát eltulajdonította. Ügyfelünk az eset kapcsán feljelentést tett és jelezte a szolgáltató felé is a lopás tényét. A szolgáltató új mérőórát szerelt fel, majd egy hónap elteltével kártérítési igényt támasztott Ügyfelünkkel szemben. A szolgáltató azzal érvelt, hogy Ügyfelünk szerződésszegő magatartást tanúsított, így a szolgáltató kártérítési igényét köteles megtéríteni. Az iratok alapján megállapítható volt, hogy a szolgáltató követelése jogilag megalapozatlan, így szakjogászunk érvelése alapján – két felszólító levél elküldése után – végül sikerült elérni, hogy a szolgáltató kártérítési igényétől eltekintsen és erről írásbeli nyilatkozatot tegyen.