Levonás a munkabérből

Egy kéz számológépen számolja a kiadásokat.

Akarva, akaratlanul számtalan esetben előfordul, hogy tartozásunk keletkezik. Ezeket szerencsés esetben ki tudjuk fizetni, azonban előfordul olyan eset is, hogy másra kell a pénz. Ilyenkor a jogosult általában megpróbálja behajtani tőlünk az őt megillető összeget, melynek talán legkézenfekvőbb módja a munkabérből történő levonás. Ez azonban felveti annak a kérdését, mikor vonhatnak le és mennyit a munkabérünkből?

A munkabért, mint az ember megélhetésének legfőbb forrását, a törvény kiemelt védelemben részesíti. Munkabérből levonni a törvény értelmében ezért csak jogszabály vagy – a levonásmentes munkabérrészig – végrehajtható határozat alapján van helye. A munkabérből főszabály szerint legfeljebb 33 %-ot lehet levonni. A levonás abban az esetben terjedhet a munkabér 50 %-áig, ha a követelés tartásdíjra, az adóssal szemben fennálló munkavállalói munkabér követelésre, jogalap nélkül felvett munkavállalói munkabérre vagy társadalombiztosítási ellátásra irányul. Több letiltás esetén is a levonás legfeljebb a munkavállaló munkabérének 50 %-ára vonatkozhat.

Ha a munkáltatónk támaszt velünk szemben követelést, ő ezt a munkabérünkből kizárólag akkor vonhatja le, ha ehhez hozzájárulunk (a levonás ilyenkor is csak a levonásmentes munkabérrészig terjedhet), vagy ha tartozásunk előlegnyújtásból ered.

Szintén a munkabér védelmét szolgálja az a törvényi előírás, mely szerint a kifizetett munkabér elszámolásáról a munkavállalóknak a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig írásbeli tájékoztatást kell adni. Ennek a tájékoztatásnak olyannak kell lennie, mely alapján a munkavállaló az elszámolás helyességét, a levonások jogcímét és összegét ellenőrizni tudja. Ezeket a tájékoztatókat épp ezért minden hónapban tanácsos áttanulmányoznunk, gondosan megőriznünk, és ha ezzel kapcsolatban valamit nem értünk, annak mindenképp utánanéznünk, kérdés esetén munkáltatónkkal is egyeztetünk.

Legtöbbünk életében kiemelt szerepe van a munkánkért kapott jövedelemnek, hiszen abból finanszírozzunk mindennapi megélhetésünket. Épp ezért jó, ha tudjuk, bérünket a fenti szabályokkal a törvény is kiemelt védelemben részesíti.