Lehulló törmelékek

Belvárosi részeken előfordulhat, hogy az utcán parkoló autónkban kárt okoz egy-egy régi épületről lehulló törmelék. Alábbiakból összefoglaltuk, mit tehetünk, ha ilyen váratlan helyzet ér minket.

Bizonyítékok

Először is készítsünk fényképfelvételeket a kocsinkról, a kárról, valamint az épületről. Lehetőleg a dátum is látszódjon a fényképfelvételen. A helyszínen esetlegesen jelenlévő tanúktól próbáljuk elkérni nevüket és elérhetőségeiket, hogy a későbbiekben lehetőség szerint tanúskodjanak mellettünk. Magánház esetén keressük fel a ház tulajdonosát, ha pedig társasházról van szó, akkor a közös képviseletet és vegyünk fel az esetről jegyzőkönyvet. A jegyzőkönyvben pontosan rögzítsünk a ház tulajdonosának, közös képviselőjének nevét, címét, saját nevünket, címünket, a kár időpontját, pontos helyét és a kár leírását. A jegyzőkönyvet minden érintett írja alá és kérjünk belőle egy másolati példányt.
Ezt követően vigyük el autónkat egy szervizbe, ahol kérjünk javítási árkalkulációt, vagy ha megjavíttatjuk, akkor kérjünk számlát.

Fizetési felszólítás

A számlát vagy a javítási árkalkulációt és a helyszínen felvett jegyzőkönyv másolati példányát küldjük meg a ház tulajdonosának vagy a közös képviselőnek postán tértivevényes levél kíséretében, melyben felszólítjuk a fizetésre. Előfordul, hogy a tulajdonos vagy közös képviselő a lakásbiztosítóhoz irányít bennünket. Ezt ne fogadjuk el, hiszen itt más a helyzet, mint a gépjármű kötelező felelősségbiztosítása esetén, ahol közvetlenül kell a károsultnak a biztosítóhoz fordulnia.

Casco

Amennyiben van casco biztosításunk, és a kár kifizetése valószínűleg elhúzódik (pl. bírósági per), érdemes a biztosítást igénybe venni. Ebben az esetben az önrész összegét követelhetjük a ház tulajdonosán, társasházon, amennyiben pedig a casco biztosítás díja is emelkedne a kifizetéssel, akkor ezt is. Ehhez kérnünk kell majd egy igazolást a casco biztosítótól, és ezt is elküldeni a ház tulajdonosának vagy a közös képviselőnek.

Bíróság

A fenti esetben bírósági útra kell terelnünk a követelésünket. A jelenleg hatályos szabályozás értelmében az épületről lehulló kárért az épület tulajdonosa a felelős; kivéve, ha bizonyítja, hogy az építkezésre és karbantartásra vonatkozó szabályokat nem sértették meg, és az építkezés vagy karbantartás során a károk megelőzése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. A bíróság a fenti feltételek meglétét mindig az adott esetre vonatkoztatva mérlegeli.