Lakásbiztosítási szerződés felmondása

A biztosítók szolgáltatásával összefüggő csalódás sokszor eredményezi azt a kérdést, hogy vajon milyen módon és mikorra mondható fel a biztosítási szerződés. Most a felmondás általános szabályairól adunk tájékoztató összefoglalót.

Kiindulási pont, hogy ahány biztosító, annyi szerződési feltétel. Ugyanakkor az általános szabályokat a kárbiztosítások, így a lakásbiztosítások esetében a Polgári Törvénykönyv adja meg. A felmondás kapcsán szükséges különbséget tenni határozatlan időre, vagy határozott időre kötött szerződés között. A határozatlan időre kötött kárbiztosítási szerződést a felek (tehát akár maga a biztosító is), írásban, a biztosítási időszak utolsó napjára, 30 napos felmondási idővel mondhatja fel. A felmondást a felek nem kötelesek indokolni, kommentár nélkül megtehetik ezt a nyilatkozatukat a másik fél számára. Ennek azért van jelentősége, mert sokat csodálkoznak azon, hogy esetleg a biztosító is él a fentiek szerinti felmondási jogával és mindezt saját magukra nézve sérelmesnek tartják.

Annak sincs azonban akadálya, hogy a felek a szerződésben esetleg kikötik azt, hogy a rendes felmondás jogával egyikük sem fog élni egy meghatározott ideig. Ezt azt időtartamot a törvény legfeljebb 3 évben határozza meg, azaz ennél hosszabb kizárási időtartam nem köthető ki. Ha a felek esetleg a közöttük lévő szerződésben nem tették lehetővé a rendes felmondás jogát a 3 éven belüli időszakban, akkor az így megkötött kárbiztosítási szerződés legfeljebb a 4. évtől kezdve mondható fel.

Amire azonban mindenképp figyelnie kell a szerződőnek az az, hogy amennyiben egy hosszútávú szerződésre tekintettel a biztosító – a szerződéskötéskor – díjkedvezményt nyújtott a számára (ez az úgynevezett tartamengedmény) és a szerződő mégsem tartja fenn addig az időtartamig a szerződést, akkor a biztosító ezt a kedvezményt jogosulttá válik visszakövetelni.

Egy a lényeg! A fenti szabályok alapulvételével, amennyiben valaki úgy dönt, hogy szeretné a lakásbiztosítási szerződését felmondani, akkor mindenképpen -. igazolható módon – az általános szerződési feltételekben és a fenti törvényi rendelkezések figyelembevételével tegye azt meg.