Mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványának használata

Sokak által ismert a mozgásában korlátozott személyek részére az állam által kibocsátott parkolási igazolvány, mely a köznyelvben „roki kártya”-ként híresült el. A parkolási igazolvány szabályszerű használata mellett sajnálatos módon egyre több a visszaélés. Jelen cikkünkben bemutatjuk, mikor valósul meg a jogellenes használat és milyen következményre kell számítani.

Mozgásában korlátozott személy részére – kérelmére – fényképpel ellátott, névre szóló parkolási igazolványt bocsát ki a 218/2003. (XII.11.) Kormány rendeletben előírt feltételek megvalósulása esetén a fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatal, a kormányablak, valamint a közúti közlekedési nyilvántartó.

A kibocsátott parkolási igazolvány közokiratnak minősül.

A kormányrendelet tételesen megjelöli a parkolási igazolvány használatának módját:

Használatkor az igazolványt a mozgásában korlátozott személyt szállító jármű szélvédője mögött úgy kell elhelyezni, hogy előlapja a hatályosság és a jogosultság ellenőrzése céljából látható legyen. Az igazolványt az ellenőrzésre jogosult személy felszólítására ellenőrzés céljából át kell adni. [8.§ (1) bekezdés]

Az igazolvány nem adható át használatra az arra jogosulatlan személynek. A jogosultat szállító jármű vezetője az igazolvány által biztosított kedvezményekkel csak a jogosult szállítása esetén élhet. [8.§ (4) bekezdés]

A kormányrendelet szigorú szabályt tartalmaz a használatra vonatkozóan, miszerint a parkolási igazolvány nem adható át használatra másra, továbbá a parkolási igazolvány biztosította kedvezményeket kizárólag a jogosult személy szállításakor használhatók.

A fentiekből levezethető, hogy amennyiben a mozgásában korlátozott személy részére kiállított parkolási igazolványt hozzátartozó, ismerős úgy használja fel, hogy közben nem a jogosultat szállítja, azaz nincs a helyszínen, jogellenes módon gyakorolja a kártya által biztosított kedvezményeket.

Egy példával élve, a törvény bünteti, ha a jogosult távollétében a jármű vezetője kihelyezi vagy a korábban kihelyezett igazolványt a műszerfalon a szélvédő mögött jól látható helyen hagyja, és nem rendelkezik parkolójegy vásárlásáról, vagy egyéb kedvezményt használ ki jogellenesen.

A jogellenesség alapja tehát a parkolójegy fizetési kötelezettség elkerülésében, illetve egyéb kedvezmények kihasználásában ragadható meg.

Nagyobb városokban a nyomozó hatóság egyes csoportjai kifejezetten az ilyen jellegű visszaélések kiszűrésére specializálódtak. Nagyobb parkolókban civil ruhában lévő rendőrök azt ellenőrzik, hogy a mozgásában korlátozott személy részére szóló igazolvány kihelyezésekor ott tartózkodik-e a jogosult a helyszínen. A vezető részéről továbbá vizsgálják a rendőrök a parkolójegy vásárlási szándékát, ezért szükség esetén percekig is megfigyelik a vezetők magatartását a parkolást követően.

Abban az esetben, ha a jogosult nem tartózkodik a helyszínen, tehát jogellenes módon kerül felhasználásra a parkolási igazolvány, úgy a jármű vezetője megvalósítja a Büntető Törvénykönyvbe ütköző közokirat-hamisítás bűntettét.

Aki hamis, hamisított vagy más nevére szóló valódi közokiratot felhasznál, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. [Btk. 342.§ (1) bekezdés b) pont]

Figyelemmel a bűncselekmény jelentős tárgyi súlyára, a szigorú ítélkezési gyakorlatra, a parkolási igazolvány jogszerű felhasználását javasoljuk.