Érettségi vizsga járványveszély idején

A világban és hazánkban is tomboló koronavírus járvány alaposan felforgatta az oktatás világát is. Mostanra a tantermen kívüli, digitális órarend bevezetése mellett szükségessé vált dönteni a középiskolai, gimnáziumi éveket lezáró érettségi vizsgák megszervezéséről, lebonyolításáról is. Jelen cikkünk célja áttekinteni, hogy a legújabb kormányrendelet alapján miként kerülnek megrendezésre az idei érettségi vizsgák.

A kormányzati döntés értelmében a 2019/2020-as tanévben főszabály szerint csak írásbeli vizsgák kerülnek megszervezésre.

Ezen vizsgákat 2020. május 4. és 2020. május 21. napja között kell lebonyolítani.

Az írásbeli vizsgák megírása során egyazon helyiségben a vizsgázók létszáma nem lehet 10 főnél több, illetve lehetőség szerint biztosítani szükséges, hogy mindenki a másik embertől legalább 1,5 méter távolságot tartson.

Szóbeli vizsgák megtartására csak nagyon kivételes esetekben kerülhet sor. A vizsgázók számára csak akkor kell szóbeli vizsgákat szervezni, hogyha az igazgató döntése alapján a vizsgázó az írásbeli, gyakorlati vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet, az írásbeli vagy gyakorlati vizsgarész alól mentesül, avagy emelt szintű vizsgájával vagy célnyelvi vizsgájával szóbeli típusú nyelvvizsga egyenértékűséget kíván szerezni. Az igazgató ezen döntését a szakértői bizottság szakvéleményére alapozva hozhatja meg, tehát ezen lehetőséggel azon diákok fognak tudni élni, akiket valamely kötelező vagy kötelezően választandó érettségi vizsgatárgy vonatkozásában középiskolában mentesítették az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés, minősítés alól. Szóbeli vizsgát tehet az a tanuló is, aki valamelyik vizsgatárgyból tett középszintű, írásbeli vizsgáján elérte a tizenkettő százalékot, de nem érte el a huszonöt százalékot. Testnevelés tantárgyból kötelező szóbeli érettségi vizsgát szervezni.

Előrehozott, valamint érettségi bizonyítvány megszerzése előtti szintemelő érettségi vizsgák megszervezésére nem kerül sor.

Az ilyen típusú vizsgákra benyújtott jelentkezéseket az Oktatási Hivatal törli. Kivétel ez alól, hogyha a tanuló a középiskola utolsó évfolyamán nem tudta befejezni a tanulmányait, viszont van olyan vizsgatárgy, amelyből jogosult érettségi vizsgát tenni. Ezen tanulók az adott vizsgatárgyból előrehozott érettségi vizsgát tehetnek. Az a vizsgázó, aki az előrehozott érettségi vizsgára való jelentkezés benyújtásának időpontjában külföldi vagy külföldi rendszerű középiskola utolsó évfolyamán folytatja tanulmányait, szintén előrehozott érettségi vizsgát tehet.

Fontos, hogy minden vizsgázó kérheti vizsgajelentkezésének törlését, emelt szintről középszintre módosíthatja vizsgajelentkezését bármely vizsgatárgy esetén, valamint kérelmezheti, hogy idegen nyelvből történő vizsgajelentkezését középszintről emelt szintre módosítsák. Ezen kérelmek benyújtásának határideje 2020. április 21.

Az írásbeli vizsgadolgozatokat 2020. május 28. és 29. napján tudják megtekinteni a tanulók, a vizsgadolgozat értékelésére vonatkozó észrevételeiket pedig 2020. június 2. napja 16 óráig tehetik meg.

Minden érettségiző diáknak sikeres felkészülést kívánunk ebben a mindenki számára nehéz időszakban!