Külföldi kiküldetés járványveszély idején

A mostanra már Európán belül is tomboló koronavírus járvány miatt sok cég inkább tiltja munkavállalóinak a külföldre történő kiutazást. Egyes vállaltok esetében azonban elkerülhetetlen, hogy munkavállalói külföldre is utazzanak a járványveszély idején, elég csak a kamionsofőrökre gondolnunk. Egyre gyakrabban vetődik fel kérdésként, hogy a munkavállalók megtagadhatják-e a külföldre történő kiküldetést, s ha igen, akkor ennek mi a módja.

A kérdés megválaszolásához azt kell eldöntenünk, hogy ebben az esetben a munkavállaló a Munka Törvénykönyve szabályai értelmében megtagadhatja-e a külföldi kiküldetés a végrehajtását.

A törvényi szabályozás értelmében akkor tagadható meg a munkáltatói utasítást, hogyha annak végrehajtása munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik, vagy a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné.

Általában egy külföldi kiküldetés az esetek döntő többségében nem ütközik munkaviszonyra vonatkozó szabályba. Kivételt képezhetnek ez alól egyes védett munkavállalói körök, például a három év alatti gyermeket nevelő vagy a várandósok. A fő kérdés éppen ezért az, hogy veszélyezteti-e a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan az adott országba történő kiutazás és kint tartózkodás. Értelemszerűen jelenleg még nincs olyan kialakult bírósági gyakorlat, amely konkrét választ tudna adni e kérdésre. A munkavállalóknak és a munkáltatóknak a jelenlegi helyzetben az eset összes körülményeire figyelemmel kell lenniük.

Jogos lehet tehát az utasítás megtagadása, hogyha súlyosan fertőzött országba küldené a munkáltató a munkavállalót, míg kevésbé fertőzött területek esetén ez már nem olyan egyértelmű. Mindezeken túlmenően a munkáltató feladata és kötelezettsége a biztonságos és egészséges munkakörnyezet biztosítása, így joggal várható el a munkavállalók részéről, hogy megfelelő védőfelszereléssel lássák el őket. Általános alapelv továbbá, hogy a munkáltatónak méltányos mérlegelés alapján figyelembe kell vennie a munkavállaló érdekeit, aránytalan sérelmet nem okozhat nekik.

A munkáltatói utasítás írásba foglalását bármikor kérheti a munkavállaló. Javasoljuk, hogy éljenek ezzel az eszközzel akkor, amikor felmerül, hogy a munkáltatójuk a járványveszéllyel súlyosan érintett országba kívánja őket küldeni. Amennyiben pedig a körülményekből arra lehet következtetni, hogy a munkáltatói utasítás megtagadása jogszerű, úgy ezt is célszerű írásban rögzíteni, a körülmények és indokok pontos leírásával együtt.

A kialakult járványveszély munkajogi hatásaival kapcsolatosan igen sok a bizonytalanság, amit annak elmúltával a bíróságok feladata lesz eloszlatni. A koronavírus járvány ideje alatt éppen ezért még inkább kiemelt szerepet kap a munkavállalók és a munkáltatók közti kommunikáció, együttműködési készség és képesség, valamint a kompromisszumos megoldásokra való törekvés.