Kötelező felelősségbiztosítás III.

Több sávos autóúton sok autó.

Ügyfelünk személygépkocsijával egy körforgalomba éppen behajtani készült, amikor egy teherautó hátulról nekiütközött és autóját totálkárosra törte.

A teherautó vezetője a felelősségét a helyszínen kitöltött baleseti bejelentőn elismerte, és kérte, hogy ügyfelünk kárát a felelősségbiztosítójával rendezze. Ügyfelünk több alkalommal személyesen, telefonon, ill. levélben is kereste a károkozó felelősségbiztosítóját, ahol többször azt az ígéretet kapta, hogy csak idő kérdése és megtérítik a kárát.Ehhez képest a baleset után mintegy 3 hónappal a biztosító levélben azt közölte ügyfelünkkel, hogy mivel véleményük szerint a káresemény baleseti jellege, illetve a bejelentett módon történő bekövetkezte nem igazolható, ezért a kár megtérítésére lehetőséget nem lát. Később – ügyvédi megkeresésre hivatkozva – a károkozó felelősségbiztosítója új indokokra (a kárt okozó teherautó tachográfkorongjának és menetlevelének a hiányára) hivatkozva ismételten elutasította a kárkifizetést. Társaságunk ekkor az ügy mielőbbi rendezése érdekében a Bírósághoz fordult. A felelősségbiztosító a kereseti kérelem beadása után azonnal peren kívüli egyezséget ajánlott fel, amelyet ügyfelünk – Társaságunk hozzájárulásával – elfogadott.