Korrupció. Volt, nincs? Íme az antikorrupciós hivatal terve!

Egyik kéz pénzt adna a másiknak, de a másik stop táblát mutat.

Új javaslat kerül az országgyűlés plénuma elé, melynek elsődleges célja a hivatali, illetve gazdasági életben felmerülő korrupció hatékonyabb felszámolása.

Hogy a jogszabály-tervezet rendelkezései milyen főbb szabályozást tartalmaznak, erről kívánunk beszámolni.Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium tájékoztatása alapján a 2010. március 1. napjával kezdené meg a működését az úgynevezett Közérdekvédelmi és Közbeszerzési Hivatal, azaz közkeletű nevén az antikorrupciós hivatal.A hivatal akár lakossági bejelentés, hivatali megkeresésé, illetve sajtó értesülések esetén is vizsgálhatja azokat az eseteket, melyek korrupció gyanúsak. Garanciaként szolgálna a munkavállaló bejelentők esetében az a rendelkezés, hogy a hivatal megvédené a munkavállalókat a munkaviszonya megszűntetésétől, valamint meghatározott mértékű "díjat" kapnának ellenszolgáltatásként.A tervezet alapján a hivatal bírsággal sújthatná azokat az egyébként bűncselekménynek nem minősülő eseteket is, amelyek egyébként a közérdeket sértik. A minisztérium indokolása szerint ennek oka az, hogy az utóbbi időkben több olyan eset is előfordult, melyek a közérdeket súlyosan sértették, széleskörű közfelháborodásra adtak okot, azonban nem feltétlenül minősíthetőek büntetőjogi értelmébe véve bűncselekménynek, vagy egyébként egy esetleges büntetőeljárásban való bizonyításuk hosszadalmas és kétséges lenne.A hivatal az eljárása során bírság kiszabására lenne jogosult, melynek mértéke akár elérheti a korrupcióval szerzett tisztességtelen gazdasági előny kétszeres mértékét.Az antikorrupciós csomag részeként a szigorodnának a Büntető Törvénykönyv korrupcióra vonatkozó rendelkezései is, melyek főleg a jogkövetkezmény, azaz szankciók vonatkozásában jelentenének szigorítást. Így a módosító javaslat szerint nőnének a büntetési tételek, valamint mellékbüntetésként alkalmazható lenne a foglalkoztatástól eltiltás is.A hivatal tisztességes eljárását garantálná a vizsgálatok és eljárás nyilvánossága, valamint egy úgynevezett felügyelő kirendelése, aki folyamatosan ellenőrizni az eljárás jogszerűségét, és szakszerűségét.Hogy milyen eredménnyel végződik a parlamenti szavazás ebben a körben, még nem tudni, mint ahogy azt sem, hogy az antikorrupciós hivatal a gyakorlatban hogyan fog működni, milyen hatékonysággal lesz képes végrehajtani az eljárását.