Kit és hogyan illet meg a szülői felügyeleti jog válás esetén?

Egy férfi és egy nő között egy kislányt, amit mindketten maguk felé húznak.

A házassági bontóper során a vagyonmegosztáson kívül a gyermekek elhelyezése, és a szülői felügyeleti jog gyaklorlásában történő megegyezés is nagy fejtörést tud okozni az érintetteknek. Jelen cikkben elsősorban a szülői felügyeleti jog tartalmáról, illetve gyakorlásának a módjáról írunk, kitérve arra az esetre is, hogy hogyan alakul a joggyakorlat, ha a szülők elválnak.

A polgári jog szabálya alapján a szülői felügyeleti jog, az alábbi jogosítványokat foglalja magában:
– a kiskorú gyermek neve meghatározásának,
– gondozásának, nevelésének,
– tartózkodási helye meghatározásának,
– vagyona kezelésének,
– törvényes képviseletének jogát és kötelességét,
– a gyámnevezésnek és a gyámságból való kizárásnak a jogát foglalja magában.

A szülők a gyermek feletti felügyeletet együttesen, együttműködve kötelesek gyakorolni. Ennek során mindig a gyermek megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődésének érdekében kötelesek eljárni. A szülői felügyelet közös gyakorlása során a szülők jogai és kötelezettségei egyenlők.

A mindennapokban a szülői felügyelet gyakorlásával kapcsolatos probléma leginkább akkor merül fel, amikor a szülők úgy döntenek, hogy megszakítják az életközösségüket és külön utakon folytatják tovább az életüket. Ebben az esetben lehetőségük van a szülőknek a bíróság bevonása nélkül megállapodniuk abban, hogy ki és milyen kérdésekben gyakorolja a szülői felügyeleti jogot a gyermek felett.

Megállapodás hiányában a bíróság dönt ebben a kérdésben, aki a döntés során azt mérlegeli, hogy a gyermek testi, szellemi és erkölcsi fejlődése miként biztosítható a legkedvezőbben. Amennyiben a bíróság a szülői felügyelet gyakorlására az egyik szülőt jogosítja fel, a gyermekétől különélő szülő a szülői felügyeleti jogokat a gyermek sorsát érintő lényeges kérdések kivételével nem gyakorolhatja. Ilyen lényeges kérdésnek minősül például a kiskorú gyermek nevének meghatározása és megváltoztatása, állampolgárságának megváltoztatása és iskolájának, életpályájának megválasztása, valamint a gyermek tartózkodási helyének a meghatározása. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a gyermekkel együtt élő szülő, nem költözhet külföldre a különélő szülő hozzájárulása nélkül.

Abban az esetben, ha a különélő szülők az egyes közösen gyakorolt felügyeleti jogosítványok tekintetében nem tudnak megegyezni, a vitás kérdésben a gyámhatóság dönt. Ettől függetlenül azonban érdemes mindig a gyermek érdekeit szem előtt tartva eljárni és számára az esetleges nézeteltéréseken felül emelkedve a fejlődéséhez szükséges optimális körülményeket biztosítani.