Elhagyott forintok

Egy férfi az út mellett ül egy karambol után és a fejét fogja.

A közlekedési balesetek vétlen résztvevőit gyakran annyira lefoglalja a közvetlen gépjárműkár megtérítéséért való hadakozás, hogy nem marad idejük, energiájuk átgondolni, kiszámolni és érvényesíteni a balesettel járó egyéb kárigényeket. Márpedig a károsultak vesztesége a biztosító nyeresége, utóbbiak pedig természetesen mélységesen hallgatnak a gépjárműkáron kívüli kompenzációs tételekről. Utólag is érdemes áttekinteni a leggyakrabban lemorzsolódó bagatel kártételeket, mert elévülési időn belül még érvényesíthetők.

Kieső jövedelem
Nem csak a súlyos sérülteknek járhat a jövedelemkiesés miatti kompenzáció. A jármű elszállítattásával, javíttatásával, a baleset miatt átmeneti idegállapot romlás több munkanapot is elrabolhat a károsulttól. Aki éppen a munkáját végezte, annak ajánlatos üzemi baleset miatti keresőképtelenség megállapítását kezdeményeznie, aki pedig munkába vagy onnét utazott haza, úti balesetét. Sokan már ezen is veszítenek, mert normál táppénzt (betegszabadságot) vesznek igénybe. Akinek csak az ügyintézéshez kell plusz idő, ezt a rendes szabadság vagy fizetés nélküli szabadság terhére tudja megoldani, mindkét esetben arányos kompenzációra tarthat igényt.

Ügyintézési és utazási többletköltségek
A biztosító, a szerviz, a rendőrség, az orvos, netán a bíróság személyes és telefonos felkeresése is idő- és pénzráfordítást igényelnek. Egyenként kisebb összegekről van szó, melyek azonban összességükben már szemmel is látható tétellé duzzadhatnak, amiről sokan lemondanak. Ide tartozhat az éves matricák átíratási költsége vagy a totálkáros gépkocsi helyett vásárolt másik jármű átíratási költségei. Utóbbival kapcsolatosan résen kell lenni az eredetiségvizsgálat húszerezres nagyságrendű díjánál, mert ha nem derül ki, hogy ezt ki fizette ki ténylegesen, akkor megtagadják a megtérítését.

Kamatok, áfa
Mióta a mélybe zuhant a jegybanki alapkamat összege, kisebb a jelentősége a késedelmi kamatoknak. Egy átlagos három hónapos kárügyintézési átfutási idő alatt egy egymillió forintos kártétel után háromezer forint kamat jár, ami alig érzékelhető tétel. De még ezt a bagatel tételt is képesek elcsalni egy-egy károsulttól a hazai biztosítók. Akinek nem tudja megelőlegezni az áfa összegét, az rendszerint javítási árajánlat alapján számol el. Így viszont elesik a számlától és attól, hogy utóbb a javítószervizt felelősségre vonja, ha balul sül el a javítás. Halasztott fizetési határidejű számlát kell tehát kérni, de csakis akkor, ha a jogalapi igazolás már rendelkezésre áll!

Különbözeti fogyasztás baráti járműnél
Vannak, akik a javítás idejére el tudják kerülni ismerősök, rokonok segítségével azt, hogy bérgépkocsit kelljen igénybe venni. Ez az ún. kárenyhítő magatartás, ami jogilag üdvözlendő. Ilyenkor nemegyszer úgy alakul, hogy a takarékos kisautó helyett egy kevésbé takarékos benzinfaló nyergébe kell ideiglenesen átülni. Ebben az esetben érvényesíthető a fogyasztási különbözete a két járműnek. Ez az összeg még mindig jóval kisebb, mintha autót bérelt volna a károsult. Ezt a kártételt csak nagyon kevesen érvényesítik, pedig jogilag semmi akadálya. A fogyasztás különbözet pedig vita esetén méréssel könnyen igazolható.