Kamera a munkahelyen?

Egy iroda felülnézetből ahol egy biztonsági kamera van.

Gyakran felmerülő kérdés, hogy megteheti-e a munkáltató, hogy olyan kamerarendszert működtet a munkahelyen, amely megfigyeli az alkalmazottakat. A kérdésre a válasz igen, azonban ez a jogosultság nem korlátlan. Jelen cikk célja azoknak a feltételeknek az ismertetése, amelyek megvalósulása szükséges ahhoz, hogy a munkáltató jogszerűen alkalmazza a kamerát.

A 2012. évi I. Munka Törvénykönyvének 9. §-a előírja, hogy a munkavállaló személyiségi joga akkor korlátozható, ha a korlátozás a munkaviszony rendeltetésével közvetlenül összefüggő okból feltétlenül szükséges és a cél elérésével arányos. A személyiségi jog korlátozásának módjáról, feltételeiről és várható tartamáról a munkavállalót előzetesen tájékoztatni kell.

A kamerarendszer alkalmazása tehát önmagában nem törvénytelen, viszont fontos követelmény, hogy a munkáltatónak mindenképpen tájékoztatnia kell erről a munkavállalókat. A munkahelyen alkalmazott elektronikus megfigyelőrendszer alapvető követelményeiről a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság is megfogalmazott egy ajánlást. Ez alapján szigorú követelményeknek kell, hogy megfeleljen a munkáltató, ahhoz, hogy bevezethesse a kamerás megfigyelést.

Az ajánlás szerint az elektronikus megfigyelőrendszert elsődlegesen az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, a veszélyes anyagok őrzése, az üzleti, fizetési, bank- és értékpapírtitok védelme, vagyonvédelem céljából lehet alkalmazni. Kifejezetten rögzíti azt is az ajánlás, hogy nem lehet olyan kamerát elhelyezni, amely kizárólag egy munkavállalót és az általa végzett tevékenységet figyeli meg. Alapkövetelményként írják elő azt is, hogy nem lehet kamerát alkalmazni olyan helyiségben, amely az emberi méltóságot sértheti, mint például zuhanyzóban, öltözőben, vagy illemhelyiségben. Továbbá olyan helyiségben sem lehet felszerelni, ahol a munkavállalók a munkaközi szünetüket töltik.

Elvárásként fogalmazza meg az ajánlás azt is, hogy a munkáltató pontosan tájékoztassa a munkavállalókat arról, hogy az alkalmazott kamerát milyen célból helyezte el az adott területen és milyen területre, berendezésre irányul a kamera látószöge. A munkáltató ezzel igazolni tudja a munkavállaló számára azt, hogy miért tekinthető szükségesnek az adott terület megfigyelése. Tájékoztatnia kell továbbá arról is az alkalmazottat, hogy hány napig őrzik meg az egyes felvételeket és, hogy mely személyek jogosultak azok megtekintésére.

Összefoglalva tehát megállapítható, hogy a munkáltatónak lehetősége van megfigyelni a munkavállalóit, azonban a felsorolt követelményeknek érvényesülni kell, ahhoz, hogy az jogszerű legyen. Amennyiben esetleg azt tapasztalják, hogy az előírásokat nem tartja be a munkahelyükön a munkáltató, a problémával elsősorban az adatvédelmi hatósághoz, illetve a bírósághoz lehet fordulni.