Kismamák felmondási védelme

Egy terhes nő a pocakjához tart két pár bébicipőt.

Sok kismama dönt úgy, hogy a gyermek 3 éves koráig nem marad otthon, hanem visszatér a munkahelyére. A felmondási védelem tekintetében azonban az új Munka Törvénykönyve változásokat hozott, így általánosságban már nem mondható ki, hogy az anya felmondási védelem alatt áll a gyermek 3 éves korának betöltéséig.

A várandósság korábban még objektív felmondási védelmet jelentett a munkavállaló számára, vagyis a munkavállaló akkor is felmondási védelem alatt állt, ha a várandóság tényéről a munkáltatót a felmondás közlésekor nem tájékoztatta. Ez viszont 2012. július 1-től megváltozott. Az jelenleg hatályos munkajogi szabályok ugyanis kimondják, hogy a várandósságra és a reprodukciós eljárásban történő részvételre, mint felmondási védelmi okra csak akkor hivatkozhat a munkavállaló, ha a felmondás közlését megelőzően erről a munkáltatót tájékoztatta. Amennyiben tehát a munkavállaló teherbe esik, tájékoztatnia kell a munkáltatóját, ahhoz, hogy a felmondási védelem életbe lépjen.

Szintén lényeges változás a felmondási védelem terén, hogy a gyermek hároméves koráig csak akkor áll védelem alatt a munkavállaló, ha fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe, azaz a gyermekével otthon marad. Amennyiben viszont visszatér a munkába, akkor a felmondási védelem megszűnik, tehát a gyermek hároméves koráig is megszüntethető lesz a munkavállaló munkaviszonya (rendes) felmondással. Biztonságot jelent azonban, hogy a munkaviszony megszüntetésére csak bizonyos korlátozásokkal kerülhet sor.

Az anya munkaviszonyát a munkavállaló magatartására hivatkozással akkor lehet felmondással megszüntetni, ha ez olyan súlyos ok, mely azonnali hatályú (rendkívüli) felmondási oknak felel meg. Ha pedig a munkáltató a munkavállaló képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő okból kíván felmondással élni, akkor a munkáltatónak először meg kell vizsgálnia, hogy van-e olyan betöltetlen munkakör, mely a munkavállaló képességének, végzettségének és gyakorlatának megfelel. Ha igen, akkor ezt a munkakört fel kell ajánlani a munkavállalónak. Ha a munkavállaló a felajánlott munkakört elfogadja, akkor a munkaszerződését módosítani kell, és a foglalkoztatás a módosított munkaszerződés alapján fog történni. Ha a munkavállaló bármilyen okból kifolyólag nem fogadja el a felajánlott munkakört, akkor a munkáltató élhet a munkavállaló képességére illetve a működési okra alapított felmondással.