Kiskorúak külföldön – Utazás hozzájáruló nyilatkozattal

Egy apa és a szőke kisfia ülnek a vonatállomás várótermében és várják a vonatot. Mellettük egy nagy sárga gurulós bőrönd van.
Nem ritka, hogy kiskorú gyermekek csak egyik szülőjükkel, akár más hozzátartozóval, esetleg családi barátok szüleinek kíséretében utaznak külföldre. Érdemes tisztában lennünk azzal, hogy ilyen esetekben hogyan kerülhetjük el az esetleges félreértéseket a rutinellenőrzéseket külföldi hatóságokkal.

Ilyen utazások alkalmával elengedhetetlen, hogy a gyermekkel utazó nagykorú kísérő magánál tartsa a szülők – amennyiben egyik szülővel indul útnak a kiskorú, úgy a másik szülő – hozzájáruló nyilatkozatát.

Lényeges, hogy erre a nyilatkozatra még az Európai Unión belül sincs egységesített formanyomtatvány, noha a konzuli szolgálat honlapján elérhető egy minta, mely sorvezetőül szolgálhat. Ezen túlmenően bizonyos támpontok is segítik az ilyen hozzájárulás tartalmi és formai elemeivel kapcsolatos eligazodásunkat, különös tekintettel az alábbiakra.

  1. Tartalmi elemek

A hozzájáruló nyilatkozatnak feltétlenül tartalmaznia kell a kiskorú gyermek, a szülők, valamint a kísérők természetes személyazonosító adatait (születési hely és idő, lakcím, személyazonosító okmány száma) és elérhetőségeit.

Az iratban egyértelműen kifejezésre kell juttatni a szülők beleegyezését a gyermek külföldre viteléhez, és azt a szülőknek alá is kell írniuk. Amennyiben a külföldre utazás konkrét szándékkal történik (például valamilyen intézmény felkeresése, táborban való részvétel), érdemes megjelölni a kiutazás célját, valamint a felkeresni kívánt személy, intézmény elérhetőségeit.

  1. Formai elemek

Kiemelten fontos, hogy a hozzájáruló nyilatkozatot a meglátogatni kívánt országok nyelvére lefordíttassuk, illetőleg, amennyiben nem szomszédos országba utazunk, úgy a tranzitországok nyelvére is, de legalább angolra. Főszabály szerint hiteles fordítás ugyanakkor nem szükséges.

A nyugodt, zökkenőmentes nyaralás érdekében javasolt az adott ország külképviseleténél a kiutazás megkezdése előtt érdeklődni és részletes tájékoztatást kérni a kiskorúak kiutazását illető szabályokkal kapcsolatban.