Két címre fizetek internetet. Miért is?

Egy nő az asztal és laptop mögött csodálkozva két számlát emel a magasba.
Ügyfelünk albérletet váltott, és a korábbi albérletére kötött internetszolgáltatás áthelyezését kérte az új albérletébe. Néhány hónap múlva értesítette őt az előző albérletének tulajdonosa, hogy továbbra is küldi a szolgáltató a csekkeket, és már fizetési felszólítást is küldtek részére. Mindezt annak ellenére, hogy közben ő minden hónapban befizette a szolgáltatási díjat arra az internetszolgáltatásra, amelynek az áthelyezését kérte.

A problémát az okozta, hogy a szolgáltató ahelyett, hogy áthelyezte volna Ügyfelünk kérelmének megfelelően az internetszolgáltatást, a régi albérlete vonatkozásában is fenntartotta azt, az új albérletre vonatkozóan pedig új szolgáltatási szerződést állított be. Így hiába, hogy csak egy szolgáltatást használt Ügyfelünk, kettő fizetését követelték tőle. Ezek után Ügyfelünk segítségért fordult hozzánk. A jogszabályi előírásoknak megfelelően, a képviseletében eljárva fogyasztói panaszt nyújtottunk be a szolgáltatóhoz, kifogásolva eljárásukat.  Panaszunkat a szolgáltató kivizsgálta és megállapította, hogy a részükről fennálló ügyintézői hiba miatt rosszul került beállításra a rendszerükben Ügyfelünk kérelme, és ez okozta a két szolgáltatás fenntartását. Levelükben elnézést kértek Ügyfelünktől, és törölték az alaptalanul kiszámlázott tartozást.