Kerékpáros balesetek

Autó és kerékpár baleset
A nyár beköszöntével egyre többen ülnek kerékpárra. Ez kiélezett helyzetet jelent a közúton közlekedő járművek számára. Mind az autósoknak, mind pedig a kerékpárosoknak fokozottan célszerű figyelniük a közlekedés során, annak érdekében, hogy a közlekedési baleseteket elkerüljék. Azonban hogyan tud a kerékpáros felkészülni a hasonló helyzetekre?

A fenti kérdést elsősorban a kárrendezésre tekintettel válaszoljuk meg. A gond ugyanis az, hogy míg a gépjármű üzembentartójának kötelezettsége a felelősségbiztosítási szerződés megkötése és fenntartása, addig ilyen kötelezettség nem terheli a kerékpárost.

Ennek azért van jelentősége, mivel ha egy személygépkocsival okoznak kárt a kerékpáros részére, úgy ez utóbbi a gépjárműre megkötött felelősségbiztosítási szerződés terhére rendeztetheti a kárigényét. Ugyanakkor fordított helyzetben, tehát, ha egyértelműen a kerékpáros felelősségére vezethető vissza a baleset bekövetkezte, akkor sajnos a kerékpáros saját vagyonával felel az általa okozott károkért. Ez pedig lényeges különbség, különösen, ha egy igen magas összegű, netán személyi sérüléssel járó igényérvényesítésről van szó.

Ma már a biztosítási piacon számtalan olyan biztosítási termék létezik, mely ezt a piaci rést kihasználva, kifejezetten a kerékpárosokra fókuszál. Akár egyesületen keresztül, akár közvetlenül az érintett biztosítóknál köthető már kifejezetten kerékpárosoknak szóló biztosítási szerződés. Ezek tipikusan balesetbiztosítási konstrukciót is magukban foglalnak, illetve felelősségbiztosítási szerződéshez kapcsolódó szolgáltatást is nyújtanak.

A balesetbiztosítás során, a szerződésben meghatározott és balesetből eredő sérülésre nyújt a biztosító biztosítási összegkifizetést, vagy más, természetbeni szolgáltatást. Mindig a terméktől, illetve az általános szerződési feltételektől függ, hogy milyen balesetekre térít a biztosító.

Ugyanakkor a felelősségbiztosítási szerződés alapján a biztosító szolgáltatása arra irányul, hogy a kerékpáros, tehát a biztosított által kerékpározás közben okozott károkat, a szerződésben meghatározott összeg erejéig a kerékpáros helyett megtéríti.

Ha valaki abban gondolkodik, hogy ilyen típusú szerződést köt, akkor javasoljuk, hogy a szerződéskötéskor pontosan járja körbe, hogy milyen biztosítási eseményekre és milyen szolgáltatást nyújt a biztosító. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy pontosan tisztában legyünk azzal, hogy mire tarthatunk igényt a biztosító társasággal szemben!