Mennyi ideig tarthat a gépjármű honosítás?

Egy szakállas férfi néz ki az autóból mosolyogva.

Ügyfelünk egy külföldről behozott gépjárművet kívánt honosítani. A honosítási eljárás a kormányablaknál történő ügyintézés során azért hiúsult meg, mert a behozott gépjármű gyártmánya nem volt kiválasztható a kormányablak informatikai rendszeréből.

Ügyfelünk a gépjárművet munkavégzéshez vásárolta, így annak nélkülözése napi szintű anyagi kiesést okozott számára. Mivel az ügyében már két hónapja nem történt előrelépés, Ügyfelünk Társaságunkhoz fordult segítségért. A körülmények kivizsgálását követően tájékoztattuk Ügyfelünket, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében a hatóságnak a kérelem beérkezésétől számított huszonegy napon belül kell meghozni a határozatot és gondoskodni a döntés közléséről. Ha a hatóság a rá irányadó ügyintézési határidő kétszeresét túllépi – olyan módon, hogy az nem róható fel az ügyfélnek és az eljárás egyéb résztvevőjének -, köteles az ügyfél által az eljárás lefolytatásáért megfizetett illetéknek vagy díjnak megfelelő összeg kétszeresét az ügyfél részére visszafizetni. Ezt követően Ügyfelünk nevében kérelmet fogalmaztunk meg a kormányablak felé. A kormányablak a kérelem beérkezését követően visszafizette Ügyfelünk részére a befizetett illeték kétszeresét, és napokon belül befejezte a honosítási eljárást.