Több főnök, egy beosztott

Két nő, egy harmadik felé hangosbemondóval kiabál.

Napjainkban már sok minden megvalósulhat, például az is, hogy többen alkalmaznak egy beosztottat. Nézzük meg, hogyan is néz ez ki a gyakorlatban, mikor és milyen feltételek mellett állapodhat meg több cég közösen egy munkavállalóval?

A Munka Törvénykönyve lehetővé teszi, hogy több munkáltató egy munkavállalóval közösen kössön munkaszerződést akkor, ha a munkaszerződésben egy munkakörbe tartozó feladatok ellátásában állapodnak meg a felek. A lényeg tehát az azonos munkakör, vagyis az, hogy a munkavállaló ugyanazt a munkát végezze a munkáltatók számára.

A tevékenységet a munkavállaló valamennyi munkáltató részére elláthatja egyszerre is, de az is előfordulhat, hogy akár az ő, akár a munkáltatók döntése alapján az egyes feladatok ellátására egymás után, időben elkülönülten kerül sor. Rendszerint akkor találkozunk a foglalkoztatás ezen formájával, ha például egy irodaházat közösen használó cégek együtt alkalmaznak egy portást vagy ugyanazt a takarító személyzetet foglalkoztatják.

Ami fontos, hogy ha így kerül sor munkaszerződés megkötésére, akkor a szerződésben mindenképp meg kell határozni, hogy a munkabér-fizetési kötelezettséget melyik munkáltató fogja teljesíteni. Jó tisztában lenni azzal is, hogy a munkáltatók a munkavállaló munkajogi igényével kapcsolatosan valamennyien felelnek, ez a kötelezettség egyetemlegesen terheli őket. Ennek értelmében pedig a munkavállaló akkor is bármely munkáltatótól követelheti az elmaradt munkabért, ha a munkaszerződés alapján a bérfizetési kötelezettség csak az egyik munkáltatót terheli.
Kérdésként merülhet fel bennünk, hogy ki és hogyan tudja megszüntetni az ilyen munkaviszonyt? A törvény erre is választ ad, amikor kimondja, hogy a munkaviszonyt – hacsak a felek, vagyis a munkáltatók és a munkavállaló – ettől eltérően nem állapodtak meg, bármely munkáltató vagy a munkavállaló jognyilatkozata megszünteti. Eszerint tehát bárki jogosult a felmondás benyújtására.

A munkaviszony – a törvény erejénél fogva – szűnik meg akkor, ha a munkáltatók száma egyre csökken. Ebben az esetben a megmaradó munkáltató – ha szeretné a munkavállalót továbbra is alkalmazni – új munkaszerződést köthet a munkavállalóval, mivel csak a több munkáltató által létesítettől eltérő, más típusú munkaviszony keretében van lehetőség a továbbfoglalkoztatásra.

Tekintettel ennek a foglalkoztatásnak a szokásostól eltérő formájára, a felek közötti megegyezések számtalan lehetőségére, különösen hangsúlyos, hogy mi is kerül a munkaszerződésbe. Ezért nagyon fontos, hogy a szerződés aláírása előtt mindig olvassák át azt alaposan a felek, az esetleges kérdéses, kétséges pontokat pedig beszéljék át, és módosítsák, ha szükséges.