Jár-e végkielégítés?

Orsolya immár 7 éve egy multinacionális cégnél dolgozik. Kapott egy állásajánlatot, s erősen elgondolkodott a munkahelyváltáson. Számos más kérdés mellett felmerült benne, jár-e neki végkielégítés, hisz meglehetősen régóta áll már a cég alkalmazásában. Lássuk, mit mond a jogszabály!

E kérdéskört a Munka Törvénykönyve szabályozza. A vonatkozó rendelkezések szerint, a munkavállalót főszabály szerint akkor illeti meg végkielégítés, ha a munkaviszonyát a főnöke mondja fel, a munkáltató jogutód nélkül megszűnik, vagy bár jogutóddal szűnik meg, a jogutód nem a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozik, más néven jogviszonyváltás következik be.

Ha a fenti esetkörök valamelyike megvalósul, a munkáltató a nála eltöltött időt meghálálva, végkielégítést köteles fizetni a távozó munkavállalónak, mégpedig a munkaviszonyban eltöltött évek számához mérten.

A végkielégítés mértéke legalább három év esetén egyhavi, legalább öt év esetén kéthavi, legalább tíz év esetén háromhavi, legalább tizenöt és esetén négyhavi, legalább húsz év esetén öthavi, míg legalább huszonöt év esetén hathati távolléti díjnak megfelelő összeget jelent.

A jogosultság feltétele továbbá, hogy az említett időintervallumok (három, öt, tíz, stb. év) a felmondás közlésének, vagy a munkáltató megszűnésének idejében fennálljanak. Ily módon nem válik végkielégítésre jogosulttá az a munkavállaló, akinek például a 3 év leteltét megelőzően mondott fel a munkáltató, csupán a jogviszonya megszűnésének időpontja esik 3 éven túli dátumra.

Orsolya történetéhez visszakanyarodva pedig, figyelembe véve azt a körülményt, hogy ha az állásajánlatot elfogadja, kénytelen lesz egy munkavállalói felmondást közölni jelenlegi főnökével, így nem válik jogosulttá a végkielégítésre.

Meg kell említenünk azt az esetet is, amikor bár a munkáltató szándékában áll a felmondás, a végkielégítés fizetését azzal igyekszik kikerülni, hogy közös megegyezéses munkaviszony megszüntetést kezdeményez, melynek tartalma szerint a felek, tehát a munkáltató és munkavállaló lemondanak az egymással szembeni valamennyi további igényük érvényesítéséről, burkoltan akár a végkielégítésre való jogosultságról is. Így, ha munkavállalóként hasonló helyzetbe kerülünk, semmiképpen ne írjunk alá olyan tartalmú közös megegyezést, mely az egyébként fennálló jogosultságainkat csorbítja.