Januári változások a KRESZ-ben

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet több ponton változott 2010. január 01-jével: a legjelentősebb módosítások a gyalogosokat és a kerékpárosokat érintik.

Az új szabályozás szerint a kerékpárosok forgalommal szemben is behajthatnak az egyirányú utcákba, amennyiben azt tábla lehetővé teszi. A kerékpárosokra ilyen esetben is jobbra tartási kötelezettség vonatkozik. Változtattak a kerékpárokra vonatkozó jobbtartási kötelezettség előírásain is: január eleje óta a bicikliseknek ugyan jobbra kell tartaniuk az úton, de már nem szorosan. A bicikliút használatára vonatkozik a következő szabály: ha az út mellett, annak vonalvezetését követve kerékpárutat vagy gyalog- és kerékpárutat jelöltek ki a kétkerekű kerékpároknak, a kerékpárúton vagy a gyalog-és kerékpárúton kell közlekedni. Ha a lakott területen a nem főútvonalként megjelölt út mellett annak vonalvezetését követve kerékpárutat vagy gyalog- és kerékpárutat jelöltek ki és az úton kerékpárnyomot is kijelöltek – ha a közúti jelzésekből más nem következik – a kétkerekű kerékpárok az úttesten is közlekedhetnek. A buszsávot a jövőben kerékpárosok továbbra sem, a motorosok viszont használhatják.
Megalkották a nyitott kerékpársáv fogalmát, mely szerint ezt a sávot más járművek is használhatják szükség esetén, cserébe viszont ott a kerékpárosnak mindig elsőbbsége van a többi járművel szemben. A nyitott kerékpársávot minden bizonnyal nagyvárosi környezetben, a belvárosi utcákban fogják majd alkalmazni.
Január elseje óta felfestett előretolt kerékpáros felállóhellyel is találkozhatunk az útkereszteződésekben. A biciklisek a kerékpársávon vagy a felfestett kerékpáros nyomon a sor legelejére tekerhetnek a tilos jelzés alatt. Ha ilyen felállóhely nem került felfestésre, a biciklisek az úttest jobb szélén, a járműveket jobbról kerülve előrehaladhatnak, csakúgy, mint a motorosok.

A korábbi, zebrán történt gyalogosgázolások miatt a jogalkotó ezzel a kérdéssel is foglalkozott. A jármű vezetőjének a kijelölt gyalogos-átkelőhelyet csak fokozott óvatossággal és olyan sebességgel szabad megközelítenie, hogy a járművel – amennyiben szükséges – a gyalogos átkelőhely előtt meg is tudjon állni. Továbbá a vezetőnek fokozottan ügyelnie kell az úttesten a tömegközlekedési járművek megállóhelyei közelében a gyalogosok, az egyedül vagy csoportosan haladó gyerekek, valamint a koruk, testi fogyatékosságuk vagy más ok miatt saját biztonságukra ügyelni felismerhetően nem képes személyek biztonságának a megóvására.

Bekerültek a szabályozásba a figyelemfelkeltés céljából sárga háttérre elhelyezett fényvisszaverő táblák és mátrixtáblák (változtatható jelzésképű táblák). Mivel ezek a jelzések eddig a KRESZ-ben nem szerepeltek, csupán tájékoztató jelleg fűződött hozzájuk, viszont január elseje óta kötelező érvényűek és valamennyi járműre vonatkoznak.
Ide tartozik, hogy a KRESZ-ben már megtalálható a feltorlódott forgalom miatti fokozott veszélyre vonatkozó veszélyt jelző tábla is, melyet minden bizonnyal elsősorban az autópályán elhelyezett mátrixtáblákon lehet majd viszont látni, hiszen fix táblán elhelyezve nem sok értelme lenne a kihelyezésének.

A jogszabály-módosítás tartalmaz továbbá olyan elemeket is, melyek nem fognak az újdonság erejével hatni az autósokra, hiszen már évek óta alkalmazzák őket, csak mindeddig elfelejtették hozzájuk igazítani a KRESZ-t. Ezek közé tartoznak az ideiglenes terelést jelző sárga útburkolati jelek prizmás vagy foszforeszkáló festékes megerősítése és a kék színű útirány előrejelző táblák, melyek az autópályákról már mindenki számára ismerősek lehetnek.

Régi probléma, hogy a közlekedést ellenőrző járművekre semmiféle kivételt nem tartalmazott a szabályozás, így ezek az ellenőrzés végzése során maguk is szabályt sértettek. Az autópálya leállósávját ezentúl jogszerűen használhatja a forgalmat ellenőrző, az útfenntartó és úttisztító, a megkülönböztető jelzést használó és az autómentő jármű. Hasonló vonatkozik a kerékbilincsek felszerelését, vagy a tilosban parkoló járművek elszállítását végző járművekre is, akik számos, egyébként kötelező szabály alól kapnak felmentést. Január elseje óta egyértelmű, hogy a forgalom sebességét ellenőrző jármű, illetve készülék olyan helyen is elhelyezhető, ahol egyébként megállási vagy várakozási tilalom van érvényben.

A KRESZ egységesítette a sebességhatárokat is, ez főleg a kistehergépkocsik vezetői számára jó hír, hiszen az új rendelkezés szerint 3500 kg legnagyobb megengedett össztömegig a teherautók is a személygépkocsikra vonatkozó sebességgel haladhatnak. A gépkocsik sebességére vonatkozó további kedvező változás, hogy megszűnt a vasúti átjáró előtti általános sebességkorlátozás, ezért ott csak akkor kell lassítani, ha a legnagyobb megengedett sebességre vonatkozó táblát helyeztek el.

A KRESZ legutóbbi módosítása 2010. január 01-je óta hatályos, így mindenkire vonatkozó szabályozás.