Illetéktelenek a pályán

Megjelent a Kamionhírek.hu weboldalán

 

Az ország útjait járva sajnos nem sok javulást tapasztalhatunk a közutak állapotában. A növekvő járműforgalom, az időjárási szélsőségek alaposan igénybe veszik az egyébként is kifogásolható minőségben megépített vagy javított hazai közúthálózatot.

Így nem csoda, hogy az autópályán közlekedők száma a növekvő üzemanyagárak ellenére is dinamikusan fejlődik. Az autópálya használatáért díjat kell fizetni, aki ezt elmulasztja, pótdíjra kötelezik. Bár a szabály egyszerű, a pótdíjfizetéssel kapcsolatban gyakoriak a vitás helyzetek.

Az úthasználati díj nagyságát és az egyes gépjármű kategóriákat jelenleg miniszteri rendelet határozza meg. A rendelet szerint a díjat az Állami Autópálya Kezelő Zrt. (a továbbiakban: ÁAK Zrt.) szedi be, és a díjat előre kell megfizetni. A rendelet természetesen lehetővé teszi az autópálya kezelő részére, hogy a díjat szerződő partnerein keresztül szedje be: R. "4. § (1) Az ÁAK Zrt. a vele megállapodást kötő viszonteladóknak lehetővé teszi a jogosultság értékesítését." Ezért vásárolhatunk a benzinkúton vagy mobiltelefonnal, de akár az interneten is pályahasználati jogosultságot.

Természetesen a pótdíj beszedésére is az autópálya kezelője jogosult. Felvetődik a kérdés, hogy ha a díj beszedése szerződéses partnerek útján is megvalósulhat, akkor lehetséges-e ugyanez a pótdíjjal is. Jogi szempontból ennek elvileg nincs akadálya, jóllehet a rendelet ezt külön nem szabályozza. Addig nem is merülhet fel aggály a pótdíjjal sújtott üzembentartóban, amíg a jogszabályban meghatározott mértékű pótdíjcsekket kézbesítik számára.

Csakhogy a gyakorlatban a pótdíj beszedésére az autópálya kezelővel szerződést kötő gazdasági társaságok és ügyvédi irodák a pótdíjon felül ún. "adminisztrációs költség"-et is kiszámláznak azoknak az üzembentartóknak, akik az előzetes díjfizetést elmulasztották. Ez az adminisztrációs díj jellemzően több ezer forint. Meg kell jegyeznünk, hogy a hatályos rendelet külön adminisztrációs díj kiszámlázására nem ad lehetőséget az autópálya kezelőnek, így jogszerűen ilyen díjat annak szerződéses partnerei sem számolhatnak fel. Az autópálya díj sem lesz azért magasabb, mert pl. benzinkúton vásároljuk meg a szelvényt. Egyes esetekben a közvetítő szervezetek felszámolhatnak technikai költséget, de ilyen esetben a saját döntésünk alapján, szabad elhatározásból fogadjuk el a plusz költséget. A pótdíj kiszabása során nincs választásai lehetőségünk, hiszen nem az üzembentartó választja meg, hogy őt az ÁAK Zrt. vagy annak valamely szerződéses partnere szólítsa fel teljesítésre (pótdíj fizetésre).

A pótdíj mértékét jogszabály rögzíti. Attól az autópálya mindenkori üzemeltetője nem térhet el, ezt a jogszabály nem engedi meg. Az más kérdés, hogy ha bírósági úton kell esetleg behajtani a díjat, ahhoz többletköltségek társulhatnak, de amíg az első felszólításnál tartunk, szó sem lehet semmiféle adminisztrációs költségről. Amennyiben a díj beszedésére feljogosított közútkezelő egyéni megállapodás alapján megbízást ad harmadik személyeknek a pótdíj befizetésére, ennek költségeit nem háríthatja a pótdíjazottra. Megjegyezzük: egy ilyen megállapodás önmagában is aggályos, hiszen arról van szó, hogy az állami társaság gyakorlatilag lemond az őt megillető (pót)díjbevétel egy részéről, ezzel közvetve az adófizetőket is kár éri, akik pedig igen nagy terhet vállaltak és vállalnak azért, hogy autópályák épülhessenek az országban.

Kapcsolatba léptünk egy hazai – az Állami Autópálya Kezelővel szerződéses kapcsolatban álló – gazdasági társasággal és megpróbáltunk részleteket megtudni az együttműködésről, illetve az általuk alkalmazott háromezer forintos adminisztrációs költség összetételéről. Nem meglepő módon a társaság részéről senki nem tudott jogszabályi felhatalmazást megjelölni, és az autópálya kezelővel kötött megállapodást sem ismerhettük meg. Felhívtuk az állami társaság ügyfélszolgálatát is, hogy megérdeklődjük az adminisztrációs költség felszámításának jogi hátterét, összetételét, természetesen ezúttal sem jártunk sikerrel.

Álláspontunk szerint a jogszabályban rögzített pótdíjon felül kiszámlázott bármiféle adminisztrációs díj jogalap nélküli gazdagodásra vezet a közreműködő szervezeteknél. Megbecsülni is nehéz, hogy hány üzembentartó és milyen nagyságrendben fizethetett be eddig a pótdíjon felül egyéb jogcímen kiszámlázott költséget és díjat, de gyanítható, hogy az így kapott összegből akár egy hosszú autópálya szakaszt is építhetnénk.