Később lesz hatályos az új Ptk.

Egy bírói kalapács.

Eredetileg 2010. május 1. napjától kellett volna alkalmazni az új polgári törvénykönyvet (Ptk.). A törvénnyel szemben számos szakmai és politikai kifogás merült fel, az új kódex kálváriájáról magunk is beszámoltunk.

A kormánypárti képviselők módosító javaslata szerint a Ptk. Első és Második Könyve az eredeti elképzelések szerint jövő év májusában lép hatályba, ám a Harmadik, Negyedik, Ötödik, Hatodik és Hetedik 2011. január 1-jén.A döntés hátterében az áll, hogy a jogalkalmazók, a bíróságok és az ügyvédi kamara véleménye szerint a hosszabb felkészülési idő miatt változtatni kell az új Ptk-t hatályba léptető Ptké. hatályba lépésének időpontján. Az ilyen hosszabb felkészülést igénylő területek egyebek mellett a vagyonjog, a szerződések joga, a családjog és az öröklések joga. A Második Könyv emberi méltóságot, önrendelkezést megőrző megoldása a gondnoksági ügyeknél azonban megköveteli, hogy minél hamarabb hatályba lépjen; így jövő év májusától megszűnne a cselekvőképességet kizáró gondnokság intézménye, s csak a cselekvőképességet korlátozó gondnokság létezne. A Ptké. – amely a Ptk. hatályba lépéséhez szükséges jogszabály – módosító indítványairól a tervek szerint a jövő héten szavaz az Országgyűlés.A köztársasági elnök által korábban visszaküldött polgári törvénykönyvet november 9-én fogadta el ismét az Országgyűlés a képviselők 192 igen és 163 nem szavazatával, két tartózkodás mellett. Az ismételt szavazás előzménye az volt, hogy az új Ptk.-t Sólyom László köztársasági elnök nem írta alá és nem hirdette ki, hanem október 13-án megfontolásra visszaküldte a törvényhozásnak. Az ismételten elfogadott új polgárjogi kódexhez szavazása során az országgyűlési képviselők olyan módosító indítványokat hagytak jóvá, amelyek az államfő álláspontjával összhangban több ponton is változtattak az eredeti javaslaton.