Hull a hó – az autónkra?!

Elmúlik a tél, elolvad a hó és az utolsó jégcsapok, gyakori eset azonban, hogy az olvadás komoly következményekkel jár, súlyos vagyoni károkat okoz.
Ha a háztetőről, párkányokról lezúduló hó, olvadó jég autónkon landol, igen jelentős sérüléseket okozhat. Mit tehetünk, ha ilyen helyzetbe kerülünk, érvényesíthető-e a kárunk valakivel szemben?

Felel-e valaki az olvadásért?

A természet törvényeinek megfelelő, évszakváltozással kapcsolatos felmelegedésért természetesen nem terhelhet felelősség senkit, azonban az ingatlan állapotáért, annak karbantartásért már felel valaki. A Polgári Törvénykönyv rendelkezése értelmében az "épület egyes részeinek lehullásából vagy az épület hiányosságaiból másra háramló kárért az épület tulajdonosa felelős." 

Tehát amennyiben a háztetőről olvadó hó megfelelő hófogók hiányában leszakítja az egyébként is elöregedett csatornát, és szabályosan parkoló autónkra zuhan, az okozott károkért az ingatlan tulajdonosának kártérítési felelőssége egyértelműen megállapítható.

A tulajdonos abban az esetben mentesülhet a törvényi felelősség alól, ha kifejezetten tudja bizonyítani, hogy az építkezésre és karbantartásra vonatkozó szabályokat nem sértette meg, valamint az építkezés és az épület későbbi karbantartása során is a károk megelőzése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

Mit tehetünk, ha kárt szenvedtünk?

A károsultnak, jelen esetben a szerencsétlenül járt autósnak a kártérítési jog szabályai alapján három dolgot kell bizonyítania: 

  • 1, a kár közvetlen kiváltó okát, vagyis, hogy az épületről az autóra zuhant a hótömeg vagy a jégcsapok. Kevés az esély arra, hogy a zuhanás pillanatában érkezzünk az autónkhoz és még akkor sem lenne első dolgunk sem a fényképező elkattintása… Az okozati összefüggés bizonyítására elég egyértelműen bizonyítható módon rögzíteni az autón talált havat, jeget, épületdarabot. Érdemes több fényképet készíteni, tanúk adatait felírni, az egyik legjobb bizonyíték pedig a helyszínen készített rendőrségi jegyzőkönyv, ezért tanácsos azonnal kihívni az illetékes szervet.
  • 2, a jogellenes cselekményt vagy mulasztást. Praktikusan tehát meg kell találnunk a kárért felelős személyt, azaz az ingatlan tulajdonosát, tulajdonosait. Érdemes akár rögtön becsengetni és jelezni a történteket, családi ház esetén magánszemély tulajdonosnak, többlakásos társasháznál pedig a társasház egészének képviseletére jogosult közös képviselőnek.
  • 3, a bekövetkezett kár mértékét. Összegszerűsíteni kell tehát a keletkezett károkat, melyek elsődlegesen a vagyoni károk, az autóban okozott sérülések helyreállításának költségei, amik javítási kalkulációval vagy számlával pontosan meghatározhatóak. Kárként jelentkezhet azonban a káreseménnyel kapcsolatban felmerült költség, így az autó esetleges elszállításának, nélkülözhetetlen autóhasználat esetén annak pótlásának (bérautó, taxi, bérlet) költségei, illetve a kár következtében bizonyíthatóan elmaradt haszon, jövedelem.

Lakásbiztosítással rendelkező tulajdonos, társasházközösség esetén a kárrendezés akár közvetlenül a biztosítón keresztül is folyhat, azonban nincs ok aggodalomra, ha nincs biztosítás, esetleg a biztosító vitatja a fizetési kötelezettségét vagy a kárnak csak egy részét hajlandó megtéríteni: a törvény értelmében a kártérítési felelősség a tulajdonost terheli!