Határtalan problémák?

Megjelent a Biztosítárs magazinban
 

Mit kell tenni, ha balesetet szenved külföldön? 

A nyár közeledtével a kérdés különösen aktuális. A külföldi balesetek utáni kárrendezési huzavona megkeserítheti az autósok életét: a nyelvismeret hiánya, a helyi jogszabályok, az eltérő rendőrségi és biztosítási joggyakorlat csak bonyolítják a helyzetet. A témáról dr. Fésü Gizellával a D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt. jogászával beszélgettünk. Ha már bekövetkezett a baj, és külföldön történt baleset, mit tegyünk a helyszínen?

Mindenki ismeri az első és egyik legfontosabb feladatot: feltétlenül meg kell állni a baleset helyszínén, és a gépkocsit biztosítani kell, lehetőleg fényjelzéssel és elakadást jelző háromszöggel. Személyi sérülés esetén azonnal hívni kell a mentőket, illetve a rendőrséget. Bár sokszor nem könnyű, de kulcsfontosságú lehet, hogy próbáljuk megőrizni a hidegvérünket. A rendőrség megérkezéséig biztosítsuk a helyszínt, és rögzítsük a legfontosabb adatokat, így a többi érintett vezető és üzembentartó nevét és címét, valamint a gépkocsi rendszámát és a kötelező felelősségbiztosító adatait: a nevét, a címét és a kötvény számát.

Gyakorlati tapasztalatainkból kiindulva fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy az esetleges szemtanúk adatait is érdemes feljegyezni. A kívülálló tanúk vallomása ugyanis az ügy kulcsa lehet, ha a felelősség vita tárgya.

El lehet hagyni a baleset helyszínét?

Ha az említett teendőket elvégeztük, akkor sem szabad távozni a helyszínről. Még egyszer: tisztázni kell a baleset körülményeit és a külföldi baleseteknél minden esetben célszerű rendőrt hívni. Előfordul, hogy a baleset helyszínén látszólag minden rendben van, a baleset okozója elismeri a felelősségét, majd – ez itthon és külföldön egyaránt gyakori probléma – a kárrendezés során vitatja a baleset lefolyását, és nem ismeri el a felelősségét. Ha rendőri intézkedés történik, később a hivatalos iratok igazolják, hogy a felek előadása szerint a baleset hogyan is történt.

Hogy viselkedjünk a rendőrségi intézkedés során?

Működjünk együtt! A rendőrség eljárása során mindenképpen meg kell adnunk személyi adatainkat, valamint a gépkocsira vonatkozó adatokat, és az ezek igazolására szolgáló iratokat is kötelesek vagyunk átadni a helyszínelő rendőrnek. Ha csak a kétség árnyéka merül is fel bennünk a felelősség kérdésében, mielőtt nyilatkozatot teszünk, célszerű jogász tanácsát kikérni. A mi társaságunk kifejezetten ilyen esetekre tartja fenn ügyfeleinek állandóan elérhető ügyeleti vonalát.

Ha mi vagyunk a felelősek a balesetért, és választhatunk, akkor mi legyen inkább: helyszíni bírság vagy szabálysértési eljárás?

Bizonyos esetekben a rendőrség csakugyan felkínálja a helyszíni bírság lehetőségét. Ha ezt elfogadjuk, nem indítanak szabálysértési eljárást. A helyszíni bírság egyrészt rendszerint kisebb, mint a szabálysértési eljárás után esetleg kiszabott szabálysértési bírság, másrészt viszont a helyszíni bírság elfogadásával minden további jogorvoslati lehetőségről lemondunk, a felelősséget később nem vitathatjuk.

Mit tegyünk, ha nem jön rendőr, vagy ha jön is, olyan kicsi a kár, hogy nem intézkedik?

Melegen ajánlom, hogy ilyen esetekben töltsék ki a nemzetközi baleseti bejelentő lapot. Ez minden hazai biztosító ügyfélszolgálatán elérhető. Ilyenkor különösen gondosnak kell lenni, mert ebben a helyzetben az embernek sajátmagának kell elvégeznie az adatok pontos rögzítését, márpedig ezekből elég sok van: a baleset helye és ideje, a tanúk, a gépkocsivezető, az üzemben tartó és a gépkocsi adati, a biztosításra vonatkozó adatok, a gépkocsi sérülései és mindkét fél aláírása. A felelősség tisztázása során ugyancsak magunkra vagyunk utalva. Célszerű a baleset helyszínéről részletes rajzot készíteni, emellett lefényképezni a gépkocsik elhelyezkedését és a sérüléseket. Ideális esetben a baleset okozója elismeri felelősségét a balesetért, amit szintén rögzíthetünk a bejelentőlapon. Fontos tudni: ha valaki külföldön kárt okoz, csak olyan okmányokat írjon alá, amelyeket pontosan ért, és amelyek megfelelnek a tényeknek.

Mi a teendő, ha szeretnénk rendezni kárunkat?

Viszonylag egyszerűbb helyzetben van az ügyfél akkor, ha a közlekedési balesetet az Európai Unió területén Európai Uniós tagállam biztosítójánál biztosított gépjárművel okozták (pl bolgár forgalmi rendszámú gépkocsi Bulgáriában). Minden uniós tagállam biztosítója köteles ugyanis megbízni Magyarországon egy kárrendezési megbízottat, aki hazánkban képviseli a biztosítót a biztosítottjai által okozott kárügyekben. Minden tagországban kötelező egy Információs Központ működtetése, hogy a kárrendezéshez szükséges adatokat megadja a károsultaknak. Hazánkban ezt a feladatot a Magyar Biztosítók Szövetsége (1062 Budapest Aradi u. 65-67., Tel: 266-9866, Fax: 486-1731) látja el.

Amennyiben a kárt külföldön nem Európai Uniós tagállam területén nem Európai Uniós tagállam biztosítójánál biztosított gépjárművel okozták (pl. török forgalmi rendszámú gépjármű Törökországban) a kárrendezésre csak közvetlenül az okozó (a példában török) gépkocsi kötelező felelősségbiztosítója illetékes, így a kárigényeket közvetlenül ennél a biztosítónál lehet érvényesíteni.

Ha a kárt az Európai Unió területén nem Európai Uniós tagállam biztosítójánál biztosított gépjárművel okozták pl. török forgalmi rendszámú gépkocsi Bulgáriában, akkor a kárt vagy szintén közvetlenül a török gépkocsi kötelező felelősségbiztosítójával szemben, vagy a Bulgáriában a Zöldkártya Irodával szemben lehet érvényesíteni.

Végül, ha a kárt nem az Európai Unió területén Európai Uniós tagállam biztosítójánál biztosított gépjárművel okozták (pl. Törökországban egy bolgár forgalmi rendszámú gépkocsi) a kárigényt szintén érvényesíthetjük a magyar kárrendezési megbízottnál.

Nem árt tudni a külföldön történt közlekedési balesetekkel kapcsolatban, hogy ilyen esetekben mindig a káresemény helye szerinti jog az irányadó, tehát pl. egy németországi közlekedési baleset esetén a német jogszabályok, és a német joggyakorlat alapján lehet a kárigényt előterjeszteni, ill. ennek alapján jár el, és rendezi a kárt a biztosító.

Casco kárrendezés külföldön

Amennyiben rendelkeznek casco biztosítással, amelyet a külföldön történt baleset esetén igénybe kívánnak venni (így saját hibás baleset esetén, ill. az esetleges gyorsabb kárrendezés érdekében), javasoljuk, hogy mielőbb telefonon lépjenek kapcsolatba biztosítójuk nemzetközi gépjármű kárrendezési osztályával, ahol a fedezetvizsgálatot követően annak függvényében, hogy mekkora a kár, mozgásképes-e a gépjármű, hol található, stb. megfelelő tanácsokkal látják el a károsultat, és a szükséges további teendőkről felvilágosítást adnak.

Végezetül, amire mindenképp felhívnám a külföldre utazók figyelmét, hogy a szükséges okmányok meglétét és érvényességi idejét feltétlen ellenőrizzék. Sokszor sajnos egy esetleges rendőrségi igazoltatás során derül ki, hogy pl. a személyi igazolvány (útlevél) otthon maradt vagy a jogosítvány lejárt. Fontos tudni, hogy a gépjárművünk felelősségbiztosítása nem csak Magyarország területén érvényes, azt külföldi utazás esetén "magunkkal visszük" Európa más országaiba is. Érvényességét általában a magyar forgalmi rendszám és a "H" országjel, illetve a Nemzetközi Zöldkártya igazolja. Az iratok ellenőrzésére a közlekedési balesetek esetén rendszerint sor kerül, és a hiányuk, vagy érvényességük lejárta miatt a balesettel okozott károkon túl sajnos további szankciókra lehet számítani.