Visszatér a megyei közigazgatási hivatalok rendszere

Egy márványterasz, márvány oszlopokkal.

Egy korábbi döntés értelmében a helyi önkormányzatokat ellenőrző megyei közigazgatási hivatalok és a dekoncentrált szervek megyei központjai regionális hivatalokká alakultak át...

…azaz több megye összevonásával egy irányító szerv alakult. Szeptember 1-jétől azonban visszaáll a régi rendszer, azaz újra megyei közigazgatási szervek fogják ellenőrizni az önkormányzatokat, és 2011. január 1. napjától a dekoncentrált szerveket is.Az ebben a hónapban még hatályos rendszer szerint az egyes regionális államigazgatási hivatalok jogosultak például a helyi önkormányzatok határozatai ellen benyújtott határozatokat elbírálni és működésük felett törvényességi felügyeletet gyakorolni. A jövő hónaptól ez a feladatkör visszakerül a megyei közigazgatási hivatalokhoz. A Kormány célja a módosítással, hogy egy egyablakos ügyintézési rendszert alakítson ki.Ez az indoka annak is, hogy az úgynevezett dekoncentrált szervek is hasonló szervezés szerint alakulnak át, a megyei szinten létrejövő közigazgatási hivatalok kormányhivatalként fogják ezen szervek irányítását is ellátni. A dekoncentrált szervek elég sokrétű feladatot látnak el: az általuk ellátandó feladatok jellege szerint egy-egy igazgatási ágazat ügyeit ölelik fel (pl.: Földművelésügyi Hivatalok, APEH Igazgatóságok), nyilvántartással kapcsolatos tevékenységet végeznek (földhivatalok, mértékhitelesítő hivatalok, statisztikai igazgatóságok), ellenőrzési, felügyeleti teendőket látnak el (fogyasztóvédelmi felügyelőségek, bányaműszaki felügyelőségek), valamint rendészeti feladatokat végeznek (pl.: rendőrkapitányságok, Vám- és Pénzügyőrségek).1A koncepció tehát az, hogy az állami szervek irányítása a megyéhez kerül, és a jövendő kormányhivatalok egységesen láthatják el a helyi önkormányzatok és a dekoncentrált szervekkel kapcsolatos feladatokat is. Azaz adott esetben valóban egy helyen lehet intézni majd a folyó ügyeket. A szakértők által kívánatosnak tartott átszervezés gyakorlati jelentősége persze majd csak a megvalósulása után lesz érdemben értékelhető. 1 Dr. Szabó Lajos: A dekoncentrált szervek bemutatása