Felszámolás alá kerülő munkáltatók

Egy nő az órás boltban elfordítja a táblát CLOSE feliratra.

A felszámolási eljárások száma az utóbbi egy évben a gazdasági válság hozadékaként töretlenül növekszik.

A felszámolási eljárás sajnos a munkavállalókat, ill. munkaviszonyukat is érinti. Nézzük, milyen hatása van a felszámolási eljárás megindulásának egyrészt magára a munkaviszonyra, másrészt a munkabérekre.Célszerű először a felszámolási eljárás fogalmával megismerkedi. A felszámolás egy olyan eljárás, amelynek célja, hogy a fizetésképtelen adós jogutód nélküli megszüntetése során a hitelezők meghatározott módon kielégítést nyerjenek. Alaptétel tehát, hogy a munkáltató fizetésképtelen és az eljárás megindulását követően valószínűsíthető, hogy az eljárás végén a munkáltató jogutód nélkül megszűnik.A felszámolás ideje alatt a munkáltatói jogok gyakorlója már nem a munkáltató. Az eljárás megindulásának kezdetététől a munkáltatói jogokat a felszámoló gyakorolja, így a munkaviszonnyal kapcsolatos követeléseket is felé kell bejelenteni, illetve a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatosan is ő jogosult eljárni.Amennyiben a munkáltató működési körében felmerülő indok (pl. rossz gazdasági helyzet) alapján erre szükség van, a felszámoló munkavállalók munkaviszonyát az egyébként rendelkezésre álló eszközökkel (pl. rendes felmondás) megszüntetheti. Kivetélt képez ez alól az azonnali hatályú felmondás, amellyel a felszámoló nem élhet.A felmondási védelem (pl. táppénzes állomány) alatt állók munkaviszonya azonban csak az ok elhárultával, vagy a munkáltató megszűnését követően szűntethető meg ill. szűnhet meg.A munkabéreket illetően, amennyiben a munkáltató vagyona nem nyújt fedezetet, a felszámoló köteles a munkavállalók bértartozását a kifejezetten erre a célra létrehozott Bérgarancia Alaptól megigényelni.Mit értünk bértartozás alatt? A felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetet, mint munkáltatót terhelő minden munkabértartozást, ideértve a betegszabadság időtartamára járó térítést is, és a munkaviszony megszűnésével összefüggésben járó végkielégítés tartozást.A Bérgarancia Alapból egy felszámolási eljárásban maximum a bruttó átlagkereset ötszörösét lehet igényelni. A felszámolási eljárások elhúzódása esetére a jogszabály lehetővé teszi, hogy ha a felszámolási eljárás kezdetétől egy év eltelt, azon jogosultak esetén, akikre vonatkozóan már az ötszörös mértéket igénybe vették további, legfeljebb 2 havi bruttó átlagkeresetnek megfelelő támogatás igényelhető.