Mit tegyek, ha közúti baleset részese vagyok?

Egy nő az úton ül, háttal nekidőlve a összetört autójának.

Esőben, nagy hőségben, hosszabb utak megtételekor gyakran lankad a figyelem és előfordulhatnak közúti balesetek. 

Senki nem szeret ilyesmire még csak gondolni sem, azonban nem árt lélekben felkészülni pár fontos dologra, amely az esetleges baleset bekövetkeztekor igen hasznos lehet.Először is azonnal álljunk meg és győződjünk meg róla, hogy történt-e személyi sérülés. Amennyiben igen, úgy nyomban értesíteni kell a hatóságokat (rendőrség, mentő, tűzoltóság). Ha nem történt személyi sérülés és a másik féllel a helyszínen meg tudunk egyezni abban, hogy ki felelős a balesetért, úgy töltsük ki a kék-sárga baleseti bejelentőt (a károkozó saját kézírásával írja be, hogy a balesetért a felelősséget elismeri).A baleseti bejelentőre olvashatóan, a valóságnak megfelelő adatokat írjuk le (különösen fontos: időpont, helyszín, rendszám, sérülések megnevezése, tanúk neve, elérhetősége, aláírások). Fontos kiemelni, hogy amennyiben a balesetben résztvevő másik fél elismeri a felelősségét, nem köteles átnyújtani a személyazonosító okmányait, de kérjük meg rá. Ha nem hajlandó megmutatni, vegyük figyelembe, hogy amennyiben hamis adatokat ír le, sajnos igen kevés esély lesz a kárunk megtérítésére. Megfontolandó ilyen esetben a rendőrség értesítése.Ha nincs nálunk baleseti bejelentő, a balesetben részes felek akkor is jegyezzék fel egymás legfontosabb adatait, de minimálisan a másik jármű rendszámát, kötelező gépjármű felelősségbiztosítójának nevét, valamint a gépkocsi tulajdonosának, illetve vezetőjének a nevét, elérhetőségét, illetőleg azt, hogy ki a felelős a balesetért.Amennyiben mi vagyunk felelősek a balesetért, úgy a másik fél kárát a mi kötelező felelősségbiztosítónk téríti meg, és ugyanez fordítva, ha a másik fél felelős a mi kárunkért, az ő felelősségbiztosítójától követelhetjük a kárunk megtérítését.A károsult fél 30 napon belül köteles kárigényét a károkozó személy kötelező felelősségbiztosítójának bejelenteni (akkor is, ha még a rendőrségi eljárás – ha például a károkozóval szemben szabálysértési vagy büntetőeljárás indult). Ha kárigényünket nem tudjuk még pontosan megjelölni, elegendő a követelések feltüntetése (pl. javítási költség, kamat, bérgépkocsi), azzal, hogy amint az összegszerűségre vonatkozó iratok a rendelkezésére állnak, azt megküldjük a biztosítónak.A kötelező felelősségbiztosító részére a káresemény bekövetkezésével, a felelősség megállapításával, a kárügy elbírálásával kapcsolatos kérdéseire a szükséges felvilágosításokat meg kell adni, és lehetővé kell tenni a kárbejelentés és a felvilágosítás tartalmának ellenőrzését.Abban az esetben, ha a balesetért mi vagyunk felelősek, számítsunk arra, hogy a kárunkat a kötelező felelősségbiztosító nem, csak a casco téríti meg.Fontos tudni! Ha értesítjük a rendőrséget, ők kötelező jelleggel megindítják az eljárást, amely körülbelül 2-3 hónapig tart, de akár tovább is, az ügy jellegétől függően. Annak a személynek, akinek a felelősségét a balesetért a rendőrség megállapítja bírságot kell fizetnie.