Felnőttképzés, OKJ-tanfolyamok a koronavírus járvány alatt

Jelenleg átalakulás alatt van a felnőttképzés, így a felnőttoktatással foglalkozó képzőhelyek 2020. december 31-ig indíthatnak a régi OKJ szerinti, iskolarendszeren kívüli képzéseket, ezek szakmai vizsgáját pedig 2022. december 31-ig kell lebonyolítani. Jelenleg még kérdéses, hogy ez a határidő tartható-e.

A járványhelyzet komoly hatással van a tanfolyamokra, az átmeneti, speciális szabályokat a veszélyhelyzet idejére a jogszabály az alábbi módon rendezi.

A veszélyhelyzet időtartama alatt kontaktórás képzés, azaz a képzésben részt vevő személyes jelenlétét igénylő tanóra nem tartható, és szakmai vizsga nem szervezhető. A képzés fő szabály szerint kizárólag távolléti oktatásban, távoktatás formájában, digitális képzésként szervezhető meg abban az esetben is, ha azt jogszabály, támogatási szerződés, felnőttképzési szerződés, támogatói okirat vagy képzési program egyébként nem teszi lehetővé. Ez alól kivételt pár oktatás képez, így például az álláskeresők részére az állami foglalkoztatási szerv által felajánlott, vagy elfogadott képzése.

A veszélyhelyzet idejére alkotott jogszabály visszamenőleg is igazoltként szabályozza a veszélyhelyzet kihirdetése utáni hiányzást a kontaktóráról, illetve személyes jelenlétként kell figyelembe venni a képzésben részt vevő személy távoktatásban történő részvételét.

A veszélyhelyzet időtartama alatt elmaradt vagy nem megszervezett szakmai vizsgák elektronikus vizsgarendszerben való ismételt feltöltésére, új központi vizsganapok kijelölésére a veszélyhelyzet megszűnését követő naptól kerülhet sor. A már megkezdett és folyamatban lévő szakmai vizsgát – a megszerzett vizsgaeredmények rögzítése mellett – fel kell függeszteni és legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napig kell befejezni.

Amennyiben a vizsgázónak a szakmai vizsgával vagy az annak eredményes teljesítésével megszerezhető képesítéssel összefüggésben számára jogszabályban, szerződésben vagy bármilyen más módon előírt kötelezettségének kell eleget tennie, akkor azt az új szakmai vizsga utolsó napjáig teheti meg.

Aki tehát felnőttképzési oktatásban vesz részt, mindenképpen egyeztessen a képzési hellyel, illetve folyamatosan tartsa a kapcsolatot annak érdekében, hogy a tanulmányi kötelezettségeinek megfelelően eleget tudjon tenni. A képzési helyeknek továbbra is kötelezettsége a megfelelő minőségű oktatás, így a szerződéses kötelezettségeiknek a távoktatás során is fontos szerepe van. Amennyiben bármilyen panasz merül fel, haladéktalanul jelezni kell az intézmény felé.

Bejegyzés adatai

dr. Gombolai Éva fényképe

Szerző: dr. Gombolai Éva

jogtanácsos

Jogi tanulmányait az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, illetve az Europa Universität Viadrinán (Frankfurt) végezte. Minisztériumi gyakorlatot követően ügyvédi irodában helyezkedett el, majd a D.A.S. Jogvédelmi Biztosítónál folytatta jogi pályafutását, ahol jelenleg is dolgozik peres- és médiaszakértőként. Munkajogi szakjogász tanulmányai mellett szenvedélye a nyelvtanulás, a cross core és a jóga.

Jogi problémája van?
Ilyen és hasonló esetekben is segít a D.A.S.

Kérjen
visszahívást!

A cikk utolsó frissítésének időpontja: ( 8 hónapja )

Előfordulhat, hogy a jogi háttér vagy a piaci helyzet megváltozása miatt a cikkben közölt információk már nem időszerűek. Az információk pontosságáért és hasznosságáért mindent megteszünk, de tartalmukért és felhasználásukért következményeiért felelősséget nem vállalunk.

Aktuális információkért vegye fel velünk a kapcsolatot!