Határátkelők figyelem! Különleges szabályok a veszélyhelyzet alatt

Ingázó munkavállalók, nemzetközi gépkocsivezetők, határon túl letelepedett magyar állampolgárok, nekik mind nehézséget okozhat az újabbnál újabb kormányrendeletekben eligazodni. Cikkünkben összegezzük a főbb belépési szabályokat a magyar állampolgárok vonatkozásában.

Magyar állampolgárok

A személyforgalomban külföldről érkező magyar állampolgároknak kötelességük egészségügyi vizsgálaton átesniük, továbbá Covid-19 fertőzés gyanúja esetén kijelölt karanténban kerülnek elhelyezésre, akiknél azonban a gyanú nem merül fel, 14 napra lakóhelyükön (vagy tartózkodási helyükön) házi karanténnak kell alávetniük magukat. Akinél a fertőzés gyanúja nem merül fel, de nem rendelkezik Magyarországon lakóhellyel, vagy elhagyja Magyarország területét, vagy kijelölt karanténban kerül elhelyezésre.

Akár belföldön lakóhellyel rendelkező, akár olyan magyar állampolgár, akinek itthon lakóhelye nincs, nem köteles karanténba vonulni, ha hitelt érdemlően igazolja, hogy a Covid-19 fertőzésből gyógyult, fertőzés tüneteit nem mutatja, vagy a belépést megelőzően legalább 14 napig járványügyi megfigyelés hatálya alatt állt.

A fenti szabályok azonban csak a személyforgalomban beérkező magyar állampolgárokra vonatkoznak, így mindez a teherforgalomra nem alkalmazandó! Ennek értelmében tehát az a magyar gépkocsivezető, aki teherforgalom keretein belül érkezik Magyarországra, korlátozás nélkül átlépheti a határt.

A fenti szabályok alól azonban különös méltánylást érdemlő esetben bárki felmentést nyerhet az országos rendőrfőkapitány-helyettes döntése alapján, ha átesett az egészségügyi vizsgálaton, fertőzés gyanúját nem állapították meg, és a kijelölt karantén, házi karantén idejére nyilvántartásba vették. A május 13. napjától hatályos rendelet alapján a méltányossági döntés iránti kérelem kizárólag elektronikus úton terjeszthető elő, így mondjuk ügyfélkapun keresztül, e-papíronkülső.

Az a magyar állampolgár továbbá, aki a Cseh, Lengyel, Koreai Köztársaság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Osztrák vagy a Szlovák Köztársaságból, ezen országok valamelyiknek területén tett üzleti célú utazást követően érkezik Magyarország területére, korlátozások nélkül beléphet, ha ezen államok egyikében, vagy belföldön bejegyzett gazdasági társaság vezető tisztségviselője vagy munkavállalója, amely egyben a felsorolt országok legalább egyikében bejegyzett további gazdasági társasággal meghatározott jellegű vállalkozási viszonyban áll (kapcsolt vállalkozások). A külföldről érkező nem magyar állampolgár személyforgalomban Magyarország területére a kapcsolt vállalkozások közötti üzleti célú utazás esetén korlátozás nélkül beléphet, ha ezen országok valamelyikének állampolgára.

Ingázó munkavállaló vagyok, akkor mehetek, vagy sem?

A magyar hatóságok a fenti szabályok alapján összhangban igyekeznek eljárni az Európa Unió Hivatalos Lapjában megjelent, a munkavállalók szabad mozgáshoz való jogának gyakorlására vonatkozó iránymutatásokkal, amelyek a Bizottság által kiadott Közleménykülsőben kerültek meghatározásra. Ebben rögzítik, hogy a határ menti ingázó munkavállalók által a kritikus fontosságú feladatok ellátásához elengedhetetlen az akadálytalan határátlépés, amelyet így minden érintett országnak biztosítania kell. A Közlemény hosszú felsorolást tartalmaz a kritikus fontosságú feladatellátókról, ide tartoznak többek között az egyészségügyi dolgozók, élelmiszert és hasonló termékeket gyártó gépek kezelői, védelmi foglalkozásokat betöltő munkavállalók, tűzoltók, rendőrök, börtönőrök, biztonsági őrök, a polgári védelem területén dolgozók, kritikus vagy más, alapvetőnek minősülő infrastruktúrával kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalók, a műszaki szakemberek és a mérnökök is.

A Közleményben tehát a Bizottság sürgeti a tagállamokat, hogy vezessenek be egyszerű és gyors eljárásokat a határ menti ingázók és a kiküldött munkavállalók zökkenőmentes áthaladásának biztosítására az általuk rendszeresen használt határátkelőhelyeken. E Közlemény alapján ez megvalósítható adott esetben a határ menti ingázók számára kijelölt sávok létrehozásával vagy a szomszédos tagállamok által elismert különleges határátlépő matricákkal.

Egyszerűen fogalmaz annak a célnak is a tekintetében is a Közlemény, hogy a tagállamoknak lehetővé kell tenniük a határ menti ingázók és a kiküldött munkavállaló számára, hogy a munkavégzés helyére való eljutás céljából továbbra is átkelhessenek a határon.

Mindezek alapján tehát a Bizottság Közleményének megfelelően itthon is egységes gyakorlat várható a határmenti ingázó munkavállalók határátkelését illetően.