Felmondás vs. közös megegyezés

Egy nő a háttérben előre mutat egy másik nőnek aki szembe jön egy dobozzal, amibe a munkaeszközei vannak.

Sajnos sokan hallottunk már arról, vagy rosszabb esetben tapasztaltuk, hogy a munkáltató a munkavállaló elé tesz egy közös megegyezéses munkaviszony megszüntetésre irányuló dokumentumot és annyit mond, hogy itt és itt kell aláírni, mégpedig most azonnal. Ennek a kérésnek nem vagyunk kötelesek eleget tenni. Hogy miért, azt az alábbi cikkünkben fejtjük ki.

Mi is az a felmondás?

A felmondás röviden a munkavállaló vagy a munkáltató egyoldalú nyilatkozata. Címzettje a másik fél, tartalmát tekintve pedig a munkaviszony megszüntetésére irányuló akaratnak kell kitűnnie belőle. Egyoldalú, ami azt jelenti, hogy aki azt átveszi, aláírásával nem az abban foglaltakat helyesli, csupán az átvétel helyét és idejét deklarálja. Ha tehát a munkáltató fel akar mondani a munkavállalójának, akkor annyit kell tennie, hogy írásbeli felmondását eljuttatja hozzá, aki azt szignózza.

Mit jelent a közös megegyezés?

Ha a munkaviszony közös megegyezéssel való megszüntetése a cél, akkor tartsuk szem előtt, hogy ahhoz mindkét fél beleegyezésére szükség van. Ez azt jelenti, hogy a felek már nem csupán az irat átvételének helyét és időpontját igazolják. Aláírásukkal azt fejezik ki, hogy a megegyezésben foglaltakkal teljes mértékben egyetértenek.

Mit tehetünk, ha a munkáltató közös megegyezés aláírására kötelez?

A munkáltatók gyakran trükköznek a közös megegyezéssel, hiszen adott esetben nem kívánják kifizetni a munkavállalónak a munkában eltöltött legalább 3 év után járó végkielégítést. Vagy a felmondási időre vonatkozó szabályokat igyekeznek megkerülni, hiszen ha egyoldalú felmondást közölnek, a felmondási idő felére mentesíteni kötelesek a munkavállalót a munkavégzési kötelezettség alól, illetve ki kell fizetniük az egyéb járandóságokat is.

Ezt kijátszva, sok esetben a munkavállaló elé tesznek egy olyan közös megegyezést, amely nem tartalmazza az őt megillető juttatásokat, azt ellenben igen, hogy a munkaviszonyból származó, egymással szemben támasztott további követelésekről lemondanak felek.

Munkavállalóként fontos tisztában lenni azzal, hogy a hatályos jogszabályok szerint a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésére a munkavállaló soha nem kötelezhet. Ha ilyennel szembesülünk, egyrészt nyugodtan kérjünk egy kis gondolkodási időt, hogy akár jogásszal megnézessük az iratot, vagy csupán azért, hogy tiszta fejjel átgondolhassuk, megéri-e azt elfogadni. És mikor éri meg? Akkor, ha felmondás esetén kedvezőtlenebbek lennének a távozás feltételei. Például, mert 2 havi távolléti díjnak megfelelő összegű végkielégítésre vagyunk jogosultak, munkáltató pedig nagyvonalúan 3 havit ajánl fel a közös megegyezésben.

 

Összegezve a fentieket, a munkáltatói felmondással ellentétben a közös megegyezéshez munkavállaló beleegyezésére is szükség van. A hozzájárulást pedig csak akkor érdemes megadni, ha az ajánlatban a felmondáshoz képest számunkra előnyösebb feltételek szerepelnek. Ellenkező esetben, ha a munkáltató célja továbbra is a munkaviszony megszüntetése, akkor a munkáltató kénytelen lesz felmondást közölni és betartani a rá irányadó jogszabályi előírásokat. Ha ez utóbbiakat még így sem veszi figyelembe, a felmondást annak kézhezvételétől számított 30 napon belül van lehetőség megtámadni a munkaügyi bíróság előtt.