Embercsempészeti esetek, avagy fennakadások Calaisnál

Megjelent a Kamionhírek.hu weboldalán

 

Sokak számára a címben foglaltak nem ismeretlen fogalmak. 

Természetesen ezek nem bűncselekmény elkövetésére vonatkoznak, hanem arra a jelenségre, mellyel a nemzetközi fuvarozók és sofőrök szembesülnek a Calais és Dover közötti határszakaszon. Ugyanis ezen a területen az utóbbi években az illegálisan bevándorlók száma rendkívüli módon megnövekedett és az Egyesült Királyságba történő illegális belépés leggyakoribb eszközévé a nemzetközi fuvarozásban résztvevő kamion vált. A probléma a fuvarozók és sofőrök szempontjából akkor jelentkezik, amikor önhibájukon kívül jelentős bírság kiszabásával kell szembenézniük. Társaságunk ezeknek az ügyeknek az utóbbi években specialistájává vált, és hatékony közbenjárásával többször elérve a bírság teljes törlését, illetve csökkentését. Mint a legtöbb esetben, itt is a megelőzés és az ellenőrzés a legjobb módszer, melyhez megpróbálunk hasznos információkat adni.

Az Angol Belügyminisztériumnak több éve lépett életbe egy úgynevezett esetjogi gyűjteménye, amely ugyan jogilag nem kötelező szabály, de az angol bíróságok előtt hivatkozni lehet rá. Ez a kódex tartalmazza mindazokat a rendelkezéseket, melyeket az Egyesült Királyságba belépő nemzetközi fuvarozóknak és sofőrjeiknek az út során teljesíteniük kell. Ez a kódex ma már magyar nyelven is hozzáférhető, így bármelyik munkáltató által is könnyen alkalmazható.

A kódex többek között előírja, hogy a szállítók rendelkezzenek a gépjármű biztonsági felszereléseiről készített listával (úgynevezett checklist-tel, melyre külön formanyomtatványt rendszeresített az angol hatóság). Mint ahogy azt említettem, a szabályok betartása egyaránt terheli a fuvarozót, mint munkáltatót, valamint a sofőrt, mint munkavállalót is. A munkáltatónak így – többek között – gondoskodnia kell arról, hogy alkalmazottai a kódex követelményeiről, valamint az Egyesült Királyságba történő belépés feltételeiről részletes oktatásban részesüljenek és az oktatás lebonyolítását és a sofőr kioktatását egy ellenőrzés során igazolni is tudják. A szállító cégeknek célszerű gépjárműveiket ún. ponyvakötéllel felszerelni és az Angliába utazó gépjárművet vámpecséttel lepecsételtetni. Emellett a kódex azt is javasolja, hogy a gépjárműben létrát is tartsanak, amivel ellenőrizni tudják a jármű tetejét.

Amennyiben a munkáltatóra és a sofőrre is kiszabnak bírságot, úgy ennek együttes összegét általában a munkáltatótól hajtja be a hatóság, mivel egyetemleges felelősséggel tartozik a munkáltató a bírság megfizetésért. Nagyon fontos az is, hogy az angol hatóság a fenti kódex betartását rendkívül szigorúan veszi, mely egyben azt is jelenti, hogy egy illegális bevándorló után akár 2000 fontot kitevő bírságot is kiszabhat. A bírságolás alapjául már pusztán annak a ténye is alapul szolgálhat, hogy a pótkocsiban illegálisan ott tartózkodó személyeket talál a hatóság. Ezért fontos az, hogy a sofőrök valamennyi megálló-, és pihenőhely elhagyása előtt ellenőrizzék a gépjárművet, és ezekről az ellenőrzésekről listát is vezessenek. Calais-ba érve – még francia területen – úgynevezett röntgenes és széndioxidos ellenőrzést is lehet kérni. Amennyiben igazolható, hogy a sofőr ezt külön kezdeményezi és kéri, akkor nagyobb esélye van annak, hogy ha bírság kiszabására egyáltalán sor kerül, akkor is egy csökkentett összegben szabják azt ki.

A fentiekből következik, hogy amennyiben, már eleve egy csökkentett mértékű bírság kiszabására kerül sor, akkor legfeljebb méltányossági alapon van némi esély a bírság mértékének csökkentésére.

A bírságolás esetén tehát a gyakorlatban két határozatot hoznak, egyet a sofőrrel, egyet pedig a munkáltatójával (fuvarozó céggel) szemben. A tapasztalat az, hogy a nagyobb mértékű bírságot a munkáltatóra szabja ki a hatóság, mely akár a többszöröse is lehet a munkavállalóra kiszabott bírság összegének. Így a további eljárás során mindkét határozatot célszerű külön megfellebbezni. A határozat megfellebbezésére is szigorú szabályokat ír elő az angol jog. Ennek határideje a határozat kézhezvételétől számított 28 nap, mely naptári napot jelent, azaz ebbe nemcsak az ünnepnapok, hanem a hétvégi napok száma is beleértendő. Egyrészről a határozatot sok esetben már a helyszínen átadják a sofőr számára, másrészben pedig faxon küldik meg a munkáltatónak. A kézbesítés időpontjának azért van nagy jelentősége, mivel a fellebbezési határidőt ettől a naptól kell számítani.

Társaságunk évek óta találkozik Ügyfeleinken keresztül a fenti problémával és eljárással. Az elmúlt évek tapasztalatai nyomán angol kollégáinkkal hatékony együttműködést és stratégiát építettünk a fenti ügyek megoldására. Csodát Társaságunk sem ígér, mivel a szigorú angol szabályozás miatt nem minden esetben lehetséges elérni a bírság összegének teljes eltörlését, bár több esetben ezt az eredményt is sikeresen elértük már. Ezekben az esetekben is nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni a megelőzésre, mind a fuvarozó munkáltatók, mind pedig sofőrök oldaláról. Ha a Kedves Olvasó további információkat szeretne megtudni, akkor Ügyfelünkként teljeskörű tájékoztatást tudunk adni, valamint kérésére átnyújtjuk az angol követelmények magyar nyelvű kódexet is.