Elveszett szabadság? Dehogy!

Év vége felé közeledve gondot okozhat az aktív munkavállalók számára a szabadság kivétele. Téves feltevés, hogy a ki nem vett szabadság az érintett év elteltét követően elveszik. Aktuálisan azokat a szabályokat tekintjük most át, melyek lehetőséget biztosítanak a ki nem vett szabadság következő évre történő átvitelére.

A Munka Törvénykönyve alapján az az alapvető tétel, hogy a rendes szabadságot, az esedékesség évében kell a munkáltatónak kiadnia és a munkavállalónak kivennie. Persze mindig adódhatnak olyan körülmények, amelyek miatt ez mégsem lehetséges. Ugyanakkor a szabadság kiadása, kivétele visszaélésszerűen sem gyakorolható, itt is terheli a feleket a munkajogból eredő tájékoztatási és együttműködési kötelezettség.

A szabadság kiadását a munkáltató eszközöli és legkésőbb a kezdete előtt 15 naptári nappal közölnie kell ezt a munkavállalóval.

Nem lehet általános szabály és önmagában jogellenes, ha a ki nem vett szabadságot a munkavállaló „átviszi” a következő évre. Ez csak – a törvényben meghatározott esetekben lehetséges. Sőt! A törvény még azt is meghatározza, hogy az esetlegesen következő évre átvitt szabadság napjait pontosan milyen határideig kell kiadni és kivenni.

A következő évre halasztott szabadságot legkésőbb március 31. napjáig kell kiadni, amennyiben az érintett munkavállaló munkaviszonya az előző év október 1. napját követően létesült. Ugyanígy ez a határnap érvényes azokra az esetekre is, amikor a munkáltató kivételesen fontos gazdasági érdek vagy a működését közvetlenül és súlyosan érintő ok esetén kezdeményezte munkavállalónál, hogy a szabadságát szakítsa meg, vagy egyszerűen emiatt az ok miatt nem adta ki a szabadságot az esedékesség évében.

Ha a munkavállaló az esedékességé évében megkezdi a szabadságát, de az maximum 5 munkanappal „átnyúlik” a következő évre, akkor ezt még úgy kell tekinteni, hogy a szabadságot az esedékességének évében adta ki a munkáltató.