Elévült számlatartozás. Behajthatják rajtam?

Ügyfelünk felszólító levelet kapott telekommunikációs szolgáltatási díj megfizetése iránt egy követeléskezelőtől. A felszólítás kilátásba helyezte a fizetési kötelezettség peres úton történő érvényesítését is, így Ügyfelünk Társaságunkhoz fordult problémájával.

Az iratok tartalmából egyértelművé vált, hogy a kérdéses számlatartozások évekkel korábban, 2012-ben váltak esedékessé, az azóta eltelt időben sem a szolgáltató, sem a követeléskezelő nem tett hasonló lépéseket az igényérvényesítés iránt. Tekintettel arra, hogy az ilyen természetű tartozások elévülési ideje az általános elévülési időnél rövidebb (egy év), a követelés nyilvánvalóan jogalap nélküli volt, melyre Társaságunk felhívta a követeléskezelő figyelmét is. Panaszunkat az ellenérdekelt fél megalapozottnak találta, és jelezte, hogy a továbbiakban igényérvényesítést természetesen nem folytat az ügyben.