Elállás, hogyan és mikor?

Egy nő felháborodottan telefonál, közben egy papírt tart a kezében.

Többször írtunk már a kellékszavatossági jogokról és azok érvényesíthetőségi sorrendjéről, azonban újra és újra felmerül egy-egy bírósági ítélet, amely kiegészíti az eddigi ismereteinket. Ebből kiindulva úgy gondoljuk fontos megosztani újonnan szerzett tapasztalatainkat olvasóinkkal, hiszen nemcsak a karácsonyi időszakban, hanem nyáron is aktuális ez a kérdés, a szezonális termékek megvásárlásával kapcsolatban.

AZ 1/2012. (VI. 21.) bírósági Polgári Kollégiumi vélemény 3. pontja rögzíti, hogy a törvény a szavatossági jogokat ún. kétlépcsős rendszerbe foglaltan határozza meg. A szavatossági jogok közül a jogosult a választása szerint elsősorban a hibás teljesítés természetbeni orvoslását jelentő kijavításra vagy kicserélésre tarthat igényt. A további, az ún. második lépcsőbe tartozó szavatossági jogokat a jogosult az alábbiakban meghatározott feltételek fennállása esetében választhatja. Ennek megfelelően akkor igényelhet megfelelő árleszállítást, illetve akkor állhat el a szerződéstől, ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta. Ezen kívül abban az esetben is igényelheti, ha e kötelezettségének a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni.

A bírói gyakorlat alapján a jogosult a szerződéstől olyan esetekben állhat el, amikor a termék egyenként kisebb súlyú hibái rövid időközönként visszatérően, ismétlődően jelentkeznek, és az egyes javítások ellenére rövid idő alatt a dolognak újabb és újabb hibái jelennek meg. Ezek arra engednek következtetni, hogy a kijavítás rövid idő alatt, a jogosultnak a folyamatos használathoz fűződő érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges. Peres tapasztalatunk alapján a bíróság egy termék két-három alkalommal történő elromlását és javítását még nem tartja megfelelő indoknak az elállási jog érvényesítéséhez. Ekkor mindenképpen a javítással kell élni. Amennyiben többszöri javítás után is elromlik a termék, a szavatossági jogok sorrendjét figyelembe véve a termék cseréjére vonatkozó igényt lehet érvényesíteni. Végül abban az esetben, ha a cseretermék is elromlik, lehetőség lesz a második lépcsős szavatossági jog érvényesítésére, azaz elállhat a jogosult a szerződéstől és ebben az esetben követelheti a vételár visszafizetését.

Az említettek alapján javasoljuk, hogy a szavatossági jogok sorrendjének figyelembe vételével járjanak el abban az esetben, ha egy termék meghibásodik. Továbbá javasoljuk, hogy fokozottan figyeljenek arra, hogy az egyes szavatossági jogok dokumentálva legyenek, azaz készüljön jegyzőkönyv minden javításról és cseréről.