Megbízás, de mire?

Az asztalon két szerződés: egyik férfi keze mutatja, hol kell aláírni a másik férfi keze pedig aláírja

Manapság egyre gyakrabban találkozunk olyan szerződésekkel, ahol megbízást kötnek az emberek, majd később folyamatosan merülnek fel ezzel kapcsolatosan olyan problémák, amelyeket előre nem is látott. Tipikus probléma a lakásértékesítés vagy üdülési jog értékesítésével kapcsolatos szerződés. Érdemes tisztában lennünk, hogy ezek a szerződések megbízási szerződésnek minősülnek. Hogy ez mit jelent a gyakorlatban abban próbál irányt mutatni jelen cikk.

A Polgári Jog egyik alapvetése, hogy lehetőleg a felekre bízza szerződések megkötését és tartalmi elemeit. Bizonyos tartalmi elemeket kötelezően előír a jog, de többségében a felekre bízza a döntést. Azokban az esetekben ahol a felek nem rendelkeztek, ott mögöttes elemként segítségül kell hívni a Polgári Törvénykönyvet.

Mit jelent ez gyakorlatban a megbízási szerződések esetében? Megbízási szerződés alapján a megbízott a megbízó által rábízott feladat ellátására, a megbízó a megbízási díj megfizetésére köteles.

Tehát ez egy úgynevezett megbízási, és nem eredménykötelem. A kettő között az az alapvető különbség, hogy megbízás esetén a megbízott kötelessége, hogy legjobb tudása szerint ellássa a szerződésben vállaltakat. Ezzel ellentétben a vállalkozási szerződésben egy meghatározott eredményre vállal kötelezettséget a megbízó, például az asztalos a szekrénysor elkészítésére. Ha ez elmarad vagy nem megfelelő, jogszerű a teljesítés követelése.

Mint a fentiekből kitűnik, a megbízás esetén csak a szerződésben foglaltakat tudjuk követelni. Ha ez elmarad, akkor sincs jogunk az eredményre hivatkozni, mert ennek a szerződési típusnak ez nem része.

A gyakorlatban kialakultak szerint ez a probléma az ingatlan vagy üdülési jog értékesítése kapcsán merül fel. Ilyenkor a megbízott cég csak azt vállalja, hogy hirdeti a meghatározott vagyontárgyat. Arra nem vállal kötelezettséget, hogy azt ténylegesen el is adja. Ha igen, akkor viszont ezért meghatározott jutalék illeti meg.

Összességében azzal legyünk tisztában, hogy a megbízási szerződésnek nem része az eredmény. Ha a megbízott ezt írásban megerősíti a szerződésben, az természetesen más eset. De tipikusan szóban csodaszép ígéreteket kapunk, miszerint a halálnál biztosabb, hogy értékesítik az ingatlant. Ugyanakkor a szerződés tartalma köszönő viszonyban sincs ezzel. Mindig legyünk pontosan tisztában a szerződéssel és olvassuk el az abban foglaltakat, mert megbízási szerződés esetében feltehetően nem fogunk tudni azon kívül többet követelni.