Egyedi és egyéni rendszám – mire érdemes figyelni ilyen autó vásárlásakor?

Bizonyára már mindenki találkozott az utakon az általánostól eltérő rendszámtól, amelyben a három szám - három betű kiosztástól eltérően szerepelnek a karakterek. A vicces vagy hivatalos megjelölésekre azonban eltérő szabályok is vonatkoznak, így bejegyzésünkben az egyedi és az egyéni rendszámok főbb szabályait mutatjuk be, valamint kitérünk arra is, ha valaki ilyen rendszámmal akar autót vásárolni, mire érdemes figyelemmel lennie.

Egyénileg kiválasztott rendszámtábla

Komoly mértékű igazgatási szolgáltatási díj megfizetése ellenében, kérelemre engedélyezhető a sorozatban előállítható, de még le nem gyártott rendszámtábla kiválasztása. Ezek az úgynevezett egyénileg kiválasztott rendszámtáblák. Ilyen rendszámtáblát a jelenleg hatályos szabály szerint 112.450, – forint ellenében lehet engedélyeztetni.

Egyedileg előállított rendszámtábla

Ha közrendbe, közerkölcsbe vagy jogszabályba nem ütközik, a legalább 4, legfeljebb 5 folyamatos betűjelből és legalább 1, legfeljebb 2 folyamatos számjegyből, együttesen 6 jelből álló rendszámtábla legyártása és használata kérelemre, díj ellenében engedélyezhető. Ilyen rendszám esetén a „nulla” számjegy önállóan nem alkalmazható. A jelenleg hatályos szabály szerint egyedi rendszámot 435.000, – forint ellenében lehet engedélyeztetni.

Az egyediségnek is vannak korlátjai, tekintettel arra, hogy nem engedélyezhető 4 betűjelből és 2 számjegyből álló egyedileg előállított rendszámtábla legyártása iránti kérelem, ha a kiválasztott rendszám 4 betűjel karaktere közül az első karakter S vagy R betűjel.

Közös szabályok

Néhány részletszabályt kivéve a főbb rendelkezések ugyanazok az egyénileg kiválasztott és az egyedileg előállított rendszámokra vonatkozóan. Ezeket a rendszámokat a Központi Okmányirodánál lehet megválasztani, és kérni a legyártását. Az engedély kiadását követően a járműre az első forgalomba helyezéssel kerülhet felhelyezésre a gépjárműre. Magyarországon már forgalomba helyezett jármű esetében átrendszámozással kerül a járműre a tábla.

Tekintettel arra, hogy ezek a rendszámok az igénylő személyt jogosítják, és nem kimondottan egy gépjárműhöz kötődnek, ehhez kapcsolódóan is meghatároz szabályokat az alkalmazandó kormányrendelet. Ez alapján az egyénileg kiválasztott és az egyedi rendszámtáblát annak jogosítottja a közlekedési igazgatási hatóság engedélyével a tulajdonában, vagy üzemben tartásával lévő más járműre is átszerelheti. Amennyiben az egyénileg kiválasztott vagy az egyedileg előállított rendszámtábla jogosítottja a jármű üzemben tartója, a rendszámtábla csak a jármű tulajdonosának írásos hozzájárulásával szerelhető fel a járműre.

Fontos továbbá, hogy amennyiben az egyénileg kiválasztott vagy az egyedileg előállított rendszámtábla jogosítottja a rendszámtáblát más, az üzemben tartásában lévő járműre kívánja átszerelni, a kérelem tartalmától függően. Az eredeti járművel a forgalomból ki kell vonni, vagy át kell rendszámozni és az egyéni vagy egyedi rendszámtáblát a jogosítottnak vissza kell adni.

Mire érdemes figyelni tulajdonosváltozás esetén?

Mind eladóként, mind vevőként érdemes tisztában lenni a kérdéses rendszámokra vonatkozó különleges rendelkezésekről, amelyek a tulajdonszerzést meghatározhatják. Ebben a körben eltérnek az egyéni és az egyedi rendszámra vonatkozó szabályok.

A rendszámtábla egyéni jellegéről annak jogosítottja lemondhat írásban, amit a tulajdonjog változására vonatkozó bejelentés mellékleteként szükséges csatolni. Ebben az esetben az egyénileg kiválasztott rendszámtáblát a sorozatban elállított hatósági jelzésekre vonatkozó előírások szerint, a járműhöz hozzárendelten kell kezelni.

Ezzel szemben azonban az egyedileg előállított rendszámtábla egyedi jellege nem szüntethető meg. Tehát ebben az esetben nem elég a lemondó nyilatkozat. Az egyedi rendszámtábla jogosítottjának személyében történő változás bejegyzésére irányuló kérelmet a közlekedési igazgatási hatóság a rendszámnyilvántartásban történő ellenőrzést követően – az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése ellenében – engedélyezi. Ebben az esetben tehát a lemondó nyilatkozat helyett engedélyeztetni kell az egyedi rendszám jogosultjának változását, vagy az autót át kell rendszámoztatni.