Dől a fa!

Egy nagy fa rádőlt egy autóra.

Ez az év sem telik el pusztító erejű viharok nélkül, és a java még hátra van. A rutinos autótulajdonosok gondosan figyelik az időjárás előrejelzést, és már közepes erejű vihar esetén is igyekeznek tető alá vinni a kocsit, de legalábbis átállni az út másik, fáktól mentes oldalára.

Egy-egy kidőlő, derékban kitörő fa, avagy annak leszakadó nagyobb ágai évről-évre tetemes károkat okoznak. Ennek megfelelően minden évben felmerül a kérdés: annak, akinek nincs megfelelő casco biztosítása, remélhet-e és kitől kártérítést?

Az idén hatályba lépett új polgári törvénykönyv nem hozott lényeges változást a vonatkozó szabályokban. Eszerint mindenekelőtt az autó üzembentartója, vezetője köteles a lehetőségekhez mérten megelőzni a károsodást. Ennek tekinthető, ha például nem az ősöreg fa alatt parkolunk, hanem lehetőleg a közterületi fáktól távolabb. Aki ezt elmulasztja, annak a kárigényét a bíróság mérsékelheti vagy el is utasíthatja.

Minden fa valakinek a területén áll és valaki köteles a gondozására.  A közterületi fákért az önkormányzat, külterületen a közútkezelő felel, más esetekben a telek tulajdonosa(i). Ha a fa gyökerestől kifordul, vagy eltörik a törzse, illetve ha nagyobb ágak zuhannak le és ezek okoznak kárt, minden esetben azt kell megvizsgálni, hogy a fa egészséges volt-e. A kártérítési felelősség ugyanis nem amiatt állapítható meg, hogy viharos volt az időjárás, hanem azért, ha a fa vagy annak ága megbetegedett, elkorhadt és a tulajdonos elmulasztott időben intézkedni. Ha a fa egészséges volt, akkor sajnos nincs esély a kártérítésre. A fa(ág) által okozott kár esetén tehát nagyon fontos a növény alapos dokumentálása (ágak, lomb, törzs, gyökérzet, környező fák, törés, szakadás helye). Sajnos nagyon sok kárigény bukik el azon, hogy a katasztrófavédelem azelőtt felfűrészeli a fát (ágat), mielőtt az lefotózható lett volna. A károk nagy része ráadásul szeles, esős időben történik, esetleg éjjel, ami tovább nehezíti a dokumentálást. Mindenesetre az gyanúra adhat okot, ha a sorban álló fák közül csak egyet csavar ki a szél, ilyenkor jó eséllyel beteg egyedről van szó. A visszamaradt törzs, ágak, gallyak is árulkodóak lehetnek avatott szem számára, ezért jelentős kár esetén megéri rövid időn belül magánszakvéleményt készíttetni. Alapos kárigény esetén ezen költségünk is megtérül. Ha pedig kedvezőtlen a szakvélemény, egy felesleges pert tudunk elkerülni.

Végül röviden e helyütt is érdemes emlékeztetni arra, hogy természetesen nemcsak a növényi részek vizsgálata fontos, hanem a károsodott vagyontárgy szemléztetése is, nehogy a kárigény érvényesítésének végül csak az legyen az akadálya, hogy nem volt megfelelő kárfelvétel a kijavíttatás előtt.