Csőd, felszámolás, végelszámolás

Egy férfi egy kávézó teraszán laptopja és kávéja előtt gondterhelten telefonál.

A mai magyar cégvilágban könnyen jönnek-mennek, szűnnek meg és születnek új cégek. A velük kapcsolatban álló magánszemélyek sok esetben tanácstalanok, hogy mikor mit lehet megtenni, vagy milyen szakasz éppen mit jelent. Részükre nyújt segítséget jelen cikk.

 

A csődeljárást a cég kéri magával szemben, ennek oka a cég gazdasági nehézségeinek fennállása. Az eljárás célja, hogy rendezzék a cég körülményeit, egyezséget kössenek a hitelezőkkel és fizetési könnyebbítéseket alakítsanak ki. Ez egy olyan helyzet tehát, amikor nehézségei vannak a cégnek, de nem olyan súlyosak, hogy azt meg kelljen szüntetni. Ha a bíróság helyt ad a kérelemnek, akkor kijelöl egy vagyonfelügyelőt, aki gyakorlatilag felügyeli és irányítja a céget. A cég ilyenkor fizetési haladékot kap, mentesül például a késedelmi kamatok alól. Fennálló követeléseinket a csődeljárás elrendeléséről szóló végzés közzétételétől számított 30 napon belül – a csődeljárás kezdő időpontját követően keletkező követeléseiket pedig 8 munkanapon belül – kell bejelentenünk az adósnak és a vagyonfelügyelőnek.

Felszámolási eljárást tudunk kezdeményezni, amikor a cég fizetésképtelen, ezt szintén a cégbíróság tudja elrendelni. Azokat az esetköröket, amikor lehetséges ennek megindítása a 1991. évi XLIX. törvény 27.§.(2) tartalmazza.  Ilyen például, ha a cég a nem vitatott vagy elismert tartozását a teljesítési idő lejártát követő 20 napon belül sem egyenlítette ki vagy nem vitatta, és az ezt követő hitelezői írásbeli fizetési felszólításra sem teljesítette. Szintén ilyen esetkör, ha a végrehajtási eljárás sikertelen volt vagy előírt határidőn belül nem teljesíti a bírósági ítéletben, vagy akár a csődegyezségben foglaltakat.

Fontos, hogyha a bíróság elrendeli a felszámolást, akkor 40 napunk van bejelenteni követelésünket a kijelölt felszámolóbiztoshoz. Erre senki nem fog figyelmeztetni minket, nekünk kell a cégközlönyben figyelni, hogy érkezik-e ilyen felhívás a céggel kapcsolatban.

A cégek alkalmazottai szempontjából is fontos a felszámolási eljárás. Ha a cég munkabérrel tartozik nekik, ami felszámolás alatt áll, akkor a bérgarancia alapnál tudnak bejelentéssel élni és tudják követelni az elmaradt munkabérüket.

Végelszámolás akkor történik, ha a cég megszűnik jogutód nélkül, és nincs a fizetéssel kapcsolatban probléma. Tehát a tulajdonosok egyszerűen úgy döntenek, hogy megszüntetik a céget. Ebben az esetben szintén a bíróság hagyja ezt jóvá és ismét lehetősége van a hitelezőknek, hogy kifizessék őket. Az esetleges tartozásokat a végelszámolás közzétételétől számított 40 napon belül tudjuk bejelenteni a végelszámolónak. Ha ebben az eljárásban fizetésképtelenségi helyzet áll fenn, akkor át kell térni felszámolásra.

Bármelyik eljárás is indul meg, nagyon fontos a bíróság döntése és a cégjegyzék. Gyakorlatilag bármilyen életüket befolyásoló tényező áll fenn, az e-cégjegyzék a gazdasági társaságok facebookja segítségével nyomon tudjuk követni. Érdemes tehát a partneri viszonyban lévő gazdasági társaságokat rendszerint figyelni, nehogy bármilyen követelésünk érvényesítéséről lemaradjunk.