Kéretlen megkeresések

Egy nő kezei közül az egyik laptopon gépel, a másik telefont nyomkod.

Szinte mindennapossá vált, hogy kéretlen üzeneteket kapunk, különböző cégek hívnak fel minket és próbálnak rábeszélni egy-egy személyes találkozóra vagy épp egy rendkívül kedvező „csak itt, csak most, csak Önnek” akció kihasználására. A cél mindig az, hogy vegyünk valamit vagy olyan kötelezettségeket vállaljunk, amik magunktól eszünkbe se jutnának. Felmerülhet ilyenkor a kérdés, honnan is szerezte meg az a kedves hangú hölgy/úr a nevünket, telefonszámunkat, vagy épp a lakcímünket?

Személyes adatot – vagyis minden olyan adatot, amely az érintettel kapcsolatba hozható, így különösen nevet, különböző azonosító jeleket, adatból levonható következtetéseket – kezelni ma kizárólag törvény felhatalmazása vagy az érintett hozzájárulása alapján lehet.

Az érintettet pedig az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul-e vagy pedig kötelező. Azoknál a társaságoknál, akik különböző ajánlataikkal megkeresnek minket, ez a hozzájárulás rendszerint önkéntes, vagyis annak megadásáról mi, az érintettek dönthetünk.

Azon túl, hogy kötelesek vagyunk-e az adataink megadására, már adatkezelés megkezdése előtt is egyértelmű és részletes tájékoztatást kell, hogy kapjunk, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos minden tényről. A tájékoztatásnak ki kell terjednie különösen az adatkezelés céljára, jogalapjára, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyére, az adatkezelés időtartamára, és arra is, hogy kik ismerhetik meg az adatainkat. Ez utóbbi különösen fontos, hiszen így juthatnak el hozzánk olyan szervezetek vagy épp vállalatok, akikkel korábban sosem voltunk kapcsolatban, és melyeknek biztos, hogy nem adtunk hozzájárulást az adataink kezelésére, mégis törvényesen kezelhetik azokat.

A tájékoztatásnak mindezeken túl ki kell terjednie az adatkezeléssel kapcsolatos jogainkra – ezek egy részéről korábbi írásunkból külső, új ablakban nyílikis tájékozódhattak – továbbá a minket megillető jogorvoslati lehetőségeinkre is. 

Jó, ha tudjuk, hogy az adatkezelés ellen – különös tekintettel a nem kívánt megkeresésekre – tiltakozhatunk is. Ez a jog többek között akkor illet meg minket, ha a személyes adataink felhasználására vagy továbbítására közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy épp tudományos kutatás céljából kerül sor.

A fentiekre tekintettel ezért azt tanácsoljuk olvasóinknak, hogy lehetőség szerint minden alkalommal, amikor sor kerül személyes adataik – akár csak a nevük vagy épp a telefonszámuk – megadására, olvassák el az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatót és ne habozzanak élni az Önöket megillető jogokkal.