Munkavégzés hőségben

Egy férfi fél literes üvegből vizet önt a fejére.

A munkavédelmi törvényünk és az azt kiegészítő, a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló rendelet szerint, minden munkavállaló részére biztosítani kell megfelelő mennyiségű, és az egészségügyi előírásoknak megfelelő minőségű ivóvizet. 

Tekintettel arra, hogy a melegben a folyadék utánpótlás nagyon fontos, a munkáltatókra nagyobb felelősség hárul ezen a téren. 
 Ha a munkahelyi klíma zárttéri, avagy szabadtéri munkahelyen a törvényben meghatározott hőfokot meghaladja, a munkavállalók részére igény szerint, de legalább félóránként védőitalt kell biztosítani.Melegben, a naponta elvárt folyadékmennyiséget a duplájára szükséges emelni. Ehhez elegendő ivóvizet kell biztosítania a munkáltatónak, valamint, a dolgozókat is ösztönözni kell a gyakori ivásra.A jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, a munkáltató köteles biztosítani, hogy a munkavállalót ne érje nagyfokú hősugárzás. A törvény pontosan meghatározza, hogy mikor minősül nagyfokúnak a hősugárzás. Ez körülbelül 24 °C feletti hőfokot jelent. Ilyen esetekben, óránként legalább 5, de legfeljebb 10 perces pihenőidőt kell közbeiktatni.A fokozott védelem elsősorban szabadtéren, tűző napon fizikai munkát végzők esetében létfontosságú. Ilyenek például, az építés-kivitelezési munkák, útépítés, útburkolás, mezőgazdasági tevékenység. A védőital biztosításán túl, fontos a munkavállalók külön tájékoztatása, figyelmük felhívása a folyadékveszteség pótlásának szükségességére, a kiszáradás megelőzésére. A dolgozóknak egymásra is nagyobb figyelemmel kell lenniük.Emellett, a szabadban dolgozóknak árnyékolt pihenő területet kell biztosítani, vagy legalább lehetővé tenni a ventillátorral történő szellőztetést. Ha lehetséges a munkát árnyékban kell végezni, amennyiben nem, úgy biztosítani kell megfelelő ruházatot, lehetőleg fejvédőt, laza, világos ruhát.Zárt munkahelyeken biztosítani kell az elegendő mennyiségű és minőségű, egészséget nem károsító levegőt, figyelembe véve az alkalmazott munkamódszereket és a munkavállalók fizikai megterhelését. A munkaterületek hőmérsékletének a munkavégzés teljes időtartama alatt, az emberi szervezet számára megfelelőnek kell lennie, figyelembe véve a munka jellegét és az ott dolgozó munkavállalók fizikai megterhelését. Az alkalmazott légtechnikai berendezések, klímaberendezések működését a megszokottnál gyakrabban kell ellenőrizni, tisztítani.A nagy melegben különösen figyelemmel kell lenni a munka intenzitásának és időtartamának lehetőség szerinti csökkentésére. A munkát a nap hűvösebb időszakára kell időzíteni, gyakori pihenők és folyadékpótlás, nehezebb fizikai munkák esetén, gyakran rotációt kell biztosítani.Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy az esetlegesen előforduló panaszok (pl. fejfájás, szédülés, szemkáprázás, szomjúság, szapora szívverés) esetén, a munkát azonnal abba kell hagyni és szükség esetén orvosi ellátást kérni.A munkavédelmi felügyelőségek fokozott figyelmet fordítanak a munkavédelmi ellenőrzések során azon munkavállalók egészségének és biztonságának védelmére, akik a kedvezőtlen klímakörnyezet miatt a szokásosnál is fokozottabb megterhelésnek és igénybevételnek lehetnek kitéve a szabadtéri- vagy a zárttéri munkahelyeken.