Bekamerázott kertek – törvényes?

Egy kertvárosi utca, ahol az egyik kertkapunk van egy megfigyelő kamera.

Napjainkban már nem lehet tudni, ki kit figyel meg, hallgat le, ki kinek fér hozzá az elektronikus levelezéséhez, közösségi oldalakon lévő adataihoz, titkaihoz. A megfigyelés egyre inkább lehetővé válik és egyre inkább kiterjed mindenkire. Egyre többen szerelnek fel térfigyelő kamerát saját lakásukban, telkükön, földjükön, főként a gazdasági bűncselekmények, szabálysértések megelőzése érdekében.

A kamerák azonban gyakran nemcsak a várt tolvajokat, hanem a szomszédságot is megfigyelik. Ebben a cikkben azt járjuk körbe, hogy meddig terjedhet a házilag felszerelt megfigyelő rendszer hatóköre és mikortól válik jogsértővé a védekezés ezen módja.

Természetes, hogy mindenki óvni akarja saját javait, telkét, házát, lakását az illetéktelen behatolóktól, rongálóktól, tolvajoktól. Mindenki igényelheti, hogy életének, tevékenységének azt a terét, amelyben a magánszférája megvalósul, mások tartsák tiszteletben. Mind a magánlakás sérthetetlensége, mind a tulajdonjog védelme körében erős jogi védelem áll fenn az Alaptörvény és Polgári Törvénykönyv, ill. a Büntető Törvénykönyv alapján. Hatékony segítség lehet a védett területet megfigyelő kamera(rendszer). A bírósági gyakorlat szerint, ha a bizonyítani kívánt jogsértéshez képest nem okoz elkerülhetetlen vagy aránytalan sérelmet az adott terület kamerával történő megfigyelése, az nem jogsértő és egy eljárás során bizonyítékként is felhasználható.

Abban az esetben azonban, amikor a kamera látószöge befogja a szomszédos ingatlant (is) és az ott élő személyekről felvételt készít vagy készíthet, akkor a megfigyelés jogellenessé válhat. A térben és időben potenciálisan nem ellenőrizhető megfigyelés a jog által el nem ismert behatást valósít meg a szomszédos ingatlanra, ami birtoksértő magatartásnak minősül. Ilyen esetben a magánlakás sérthetetlenségéhez fűződő alapjog sérül, mivel egy- vagy több személynek (ott lakóknak, vendégeiknek) abban a fenyegetettségben kell élniük, hogy róluk a saját kertjükben a hozzájárulásuk nélkül kép- és/vagy hangfelvétel készülhet.

Szigorúan véve a saját ingatlanát tehát bárki megfigyelheti, ez azonban nem járhat a szomszédos telek megfigyelésével. A vagyonvédelem olyan rendszerét köteles alkalmazni a megfigyelő, amely a legkevésbé korlátozza a szomszédos tulajdonostársakat az ingatlanuk zavartalan használatában. A felvételek készítésére alkalmatlan álkamera – mely szintén biztonsági célokat szolgál – használata nem valósít meg birtoksértést, akkor sem, ha annak látószögébe nyilvánvalóan más ingatlana is beleesik, illetve beleesne, ha valódi kamera lenne.

Aki megfigyelve érzi magát, és személyes egyeztetés alapján nem tud megállapodni a szomszédjával, egy éven belüli jogsértés esetén a jegyzőtől, egy éven túli jogsértés esetén a bíróságtól kérheti a sérelmes helyzet megszüntetését és a jövőbeni jogsértéstől való eltiltást.