Az ismeretlenség átka

Egyre gyakrabban okoz komoly nehézséget a gépjármű kárrendezés során az, amikor a károkozó személye, illetve gépjárműve nem beazonosítható.

 Ilyenkor a károsult komoly nehézségekbe ütközik kárának megtérítése során. Hogy milyen lépéseket lehet ilyen esetekben tenni, illetve milyen irányban érvényesíthető a kárigény? Ezt mutatjuk be Olvasóinknak!

A téma több mint aktuális. Társaságunk egyre több olyan esettel találkozik, mely során a károsult problémáját az adja, hogy a károkozó személye és a gépjármű ismeretlen, mert adott esetben adatainak hátrahagyása nélkül elhagyja a baleset-, illetve a károkozás helyszínét. Mindamellett, hogy ez a károkozói magatartás egyrészről bűncselekményt is megalapozhat, végső soron azt is eredményezheti, hogy a károsult az őt ért kárt nem tudja rendezni, így annak viselése "rajta marad".

Nagyon sok múlik azon, hogy a káresemény bekövetkeztekor (nyilvánvalóan akkor, ha a károsult időben és helyben jelen van), illetve felismerésekor, vagy felfedezésekor (például akkor, ha a parkoló autónknak mentek neki, és a káreseményt követően szerzünk tudomást a sérülésről) lehetőleg minden olyan lépést megtegyünk, melyek a későbbi beazonosításhoz, illetve bizonyításhoz szükségesek. Nyilvánvaló, hogy ilyen esetben a rendőrséget haladéktalanul értesíteni kell, ugyanis a rendőrség jogosult felvenni a helyszínen az adatokat, és a további, esetleges nyomozati lépéseket megtenni az ismeretlen személy, gépjármű felkutatása érdekében. Tippként javasolom a helyszínen körbenézni, hogy esetleg nem volt-e térfigyelő, vagy egyéb biztonsági kamera kihelyezve, mely a balesetet, illetve káreseményt rögzíthette. Érdemes körbekérdezgetni néhány személyt (újságárusokat, boltosokat, lakókat), hogy nem látták-e a káreseményt. Amennyiben mindkét esetben pozitív visszajelzés van, akkor a rendőrség részére ezt jelezni kell, kérve, hogy a felvételeket szerezzék be, illetve a tanúkat hallgassák meg a károkozó beazonosítás végett.

A nyomozóhatóság – ismeretlen személy ellen tett feljelentés alapján – természetesen lefolytatja mindazokat a nyomozati cselekményeket, melyek a felkutatásra irányulnak. Amennyiben "megvan" az elkövető, akkor vele, vagy felelősségbiztosítójával szemben érvényesíthető az igény. Ha nincsen a baleset időpontjában érvényes gépjármű felelősségbiztosítása, akkor a Magyar Biztosítók Szövetsége (a továbbiakban: MABISZ) által vezetett úgynevezett Kártalanítási Számla terhére jelenthető be a kárigény.

Abban az esetben, ha a nyomozás a károsult szempontjából eredménytelenül zárul (azaz nincs meg az elkövető), akkor a hatóság a sértettet erről határozatban értesíti. Gond igazán ekkor keletkezik, ugyanis nincs meg az a személy, akivel, illetve az a gépjármű, amelyiknek a felelősségbiztosítójával szemben az igény bejelenthető lenne. Felvetődik a kérdés, hogy ilyen esetben mégis hogyan tovább?

Könnyebbség akkor van, ha a pórul járt károsult rendelkezik érvényes casco-biztosítási szerződéssel. Ez esetben már a lehető leghamarabb javasoljuk bejelenteni a kárt a biztosító részére, még akkor is, ha a nyomozás nem zárult le. Ugyanis így a kár gyorsabban és biztosan rendezhető. A cascós kárrendezés során mindössze az önrész mértéke az, mely bennünket terhel, illetve a kifizetés következtében nyilvánvalóan emelkedni fog a biztosítási díj. Ha időközben meg is lesz az elkövető, akkor az önrész, illetve mindazok a károk lesznek vele, illetve felelősségbiztosítójával szemben érvényesíthetőek, melyek a balesettel összefüggésben közvetlenül keletkeztek, és amelyeket a casco-biztosítás terhére nem lehetett rendezni (például tárolási költség, vagy a balesetben megsérült ruházat, egyéb).

Ha a károsult azonban nem rendelkezik érvényes casco-biztosítással és a károkozói gépjármű rendszáma, illetve a személy nem állapítható meg, akkor a kárt a károsult nem fogja tudni sajnos másra áthárítni. Ez alól kivételt képez az az eset, amikor az ismeretlen gépjármű által okozott kár személyi sérüléssel van összefüggésben. Ekkor a MABISZ az ezzel kapcsolatos kárt megtéríti. Ismeretlen gépjármű esetén ugyanis – a hatályos jogszabály alapján – a MABISZ, azaz a Kártalanítási Számla kezelőjének kártalanítási kötelezettsége nem terjed ki az ismeretlen gépjárművel a károsult gépjárműben okozott károkra. De ha az ismeretlen gépjárművel okozott baleset halállal vagy súlyos személyi sérüléssel jár, a Kártalanítási Számla kezelője megtéríti a károsult gépjárműben okozott károkat is. Ekkor azonban a károsult – a kár bekövetkeztétől számított – 30 napon belül köteles bejelenteni az ismeretlen gépjármű által okozott káreseményt a Kártalanítási Számla kezelőjének, azaz a MABISZ-nak. Ha a károsult a bejelentési kötelezettségének önhibájából nem tesz eleget, és emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak, a MABISZ fizetési kötelezettsége nem áll fenn. Ha nincs személyi sérülés, akkor kielégítés ezen a szálon sem várható.

Reméljük, hogy a fenti cikkel hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a Kedves Olvasó a hasonló esetekben is érvényesíteni tudja jogait.