Autóra dőlt fák – ki téríti meg a kárt?

Az elmúlt hét viharos időjárását követően megkezdődött a károk felmérése és biztosítók részére történő bejelentése. A vihar következtében számos ingatlanban és ingóságban is kár keletkezett. 

Az ingóságok közül a gépjárműveket vizsgáljuk cikkünkben és megválaszoljuk az Ügyfeleink által feltett legfontosabb kérdést: mi a teendő abban az esetben, ha egy fa dőlt a járművünkre?

A kár észlelését követően – miután túljutottunk az első sokkélményen – az egyik legfontosabb teendő, hogy készítsünk fényképeket. Célszerű több képet is készíteni, külön az autóról, külön a fáról és magáról a helyszínről is. Abban az esetben, ha volt a káreseménynek szemtanúja is, akkor kérjük el tőle elérhetőségeit. A biztosítási ügyintézést még inkább segíti, ha a tanúk az általuk látottakat írásbeli tanúvallomás formájában rögzítik, és e nyilatkozat benyújtásra kerül a biztosítókhoz.

A fáról készült felvételek különösen fontosak. Az ilyen fényképek vagy felvételek készítése során arra törekedjünk, hogy minél aprólékosabb, a fa belső szerkezetére is kiterjedő felvételek készítsünk. Egy későbbi jogvita esetén ugyanis szakértői kérdésként merülhet fel a fa állapota. A káresemény helyszínét ekkor már csak fényképfelvételek alapján lehet rekonstruálni, illetve a szakértő is a felvételek alapján tud majd jogilag megalapozott szakvéleményt adni.

Különbséget kell tenni ugyanis aközött, hogy egészséges vagy korhadt fáról van-e szó. 
Abban az esetben, ha egy teljesen egészséges fa dőlt ki a vihar következtében – melynek a kidőlésével a tulajdonosnak nem kellett számolnia – akkor csak abban az esetben fog megtérülni a járműben keletkezett kár, ha volt a járművön casco. 
Abban az esetben viszont, ha egy beteg (elkorhadt) fa dőlt a járműre, akkor felmerülhet a tulajdonos kártérítési felelőssége. Így még a káresemény helyszínén szükséges annak tisztázása is, hogy kinek a területén áll a fa és ki annak a tulajdonosa. Ha magánterületen álló fáról van szó, akkor a földhivatal segíthet annak megállapításában, hogy ki az ingatlan tulajdonosa. Közterületen álló fa esetében pedig az illetékes önkormányzathoz kell a kárigényt mielőbb beterjeszteni.

Előfordulhat olyan eset is, amikor a saját udvarunkon álló fa okoz kárt a saját gépjárművünkben. Ebben az esetben csak akkor remélhetünk kártérítést, ha rendelkeztünk casco vagy lakásbiztosítással. Akár a casco, akár a lakásbiztosítás területén belül is többféle módozatról lehet szó. A biztosítóktól kártérítést csak akkor lehet megalapozottan követelni, ha a károsult és a biztosító között érvényben levő szerződési feltételek alapján az adott esemény káreseménynek minősül, melyre kiterjed a biztosító kártérítési kötelezettsége.

Természetesen a legnagyobb biztonságban akkor vagyunk, ha rendelkezünk casco biztosítással. Számos casco szerződés esetén a viharkár elemi kárnak számít, így még az önrész sem terheli a biztosítottat. Célszerű tehát a káreseményt követően elővenni a szerződési feltételeket, és azt gondosan átolvasni ebből a szempontból is.

A fenti eset mellett előfordulhat az is, hogy a szomszédban található fa okoz kárt a gépjárművünkben. Abban az esetben, ha a fa korhadt vagy elhanyagolt állapotban volt, felmerülhet a szomszéd kártérítési felelőssége. Ebben az esetben vagy a szomszéd lakásbiztosítójától – ha a szerződési feltételek alapján erre az eseményre szolgáltatni köteles – vagy lakásbiztosítás hiányában magától a szomszédunktól remélhetjük kárunk megtérítését. A szomszéd kártérítési felelőssége azonban csak abban az esetben merülhet fel, ha elmulasztotta azt a gondosságot, amely a fa ápolása, gondozása, ellenőrzése mellett elvárható lenne (pl.: nem gondoskodott a korhadt ágak levágásáról).