Amikor az áramszolgáltató fizet

A képen egy villanyóra szerepel.
A havonta érkező áramszámla és a kikapcsolással fenyegető nemfizetés miatt kevésbé látványos és gyakori beszédtéma, hogy az áramszolgáltatónak is vannak kötelezettségei a fogyasztóval szemben. A fogyasztó és a szolgáltató között szerződéses jogviszony jön létre, ezen közüzemi szerződés alapján az áramszolgáltató legfőbb kötelezettsége az, hogy megfelelő minőségben szolgáltasson áramot.

A szolgáltató részéről így szerződésszegésnek minősül különösen, ha a villamos energiát nem a hálózathasználati szerződésben, illetve a villamosenergia-ellátási szabályzatokban vagy a működési engedélyében meghatározott módon továbbítja, valamint ha a továbbítás minőségi követelményeit megsérti. Azt hamar észrevesszük, ha áramkimaradás történik, azzal azonban nem mindig vagyunk tisztában, hogy az áram minősége is fontos. Elektromos készülékeink mennyisége és értéke is nő évről-évre, nem beszélve az azokon tárolt adatokról. Fontos ezért, hogy abban az esetben, ha az áramszolgáltatónak felróható energiaellátási hiba áll fenn, azért bizony felelősséggel tartozik.

A szolgáltatók folyamatos, de nem szünetmentes szolgáltatásra vállalnak kötelezettséget, ezért annak eldöntése, hogy valóban hibás teljesítésről beszélünk-e, vagyis az áramszolgáltató a vállalt kötelezettségét nem teljesíti, legtöbb esetben szakkérdés. Abban az esetben, ha egyszerre több elektromos berendezésünk megy tönkre, vagy sorozatosak a háztartásban az ilyen meghibásodások, érdemes utánajárni annak, hogy nem olyan feszültségugrások állnak-e háttérben, amelyek az áramellátás hibájára vezethetőek vissza. Más esetben a túlterhelt hálózat vezet feszültségeséshez, de a sort hosszasan lehetne sorolni.

A jogszabályok pontos előírásokat tartalmaznak arra, hogy a szolgáltatót milyen értesítési kötelezettség terheli akár karbantartás, akár az áram kikapcsolását megelőzően. Amennyiben ezeket az előírásokat megszegve nem értesítik előre a felhasználót az üzletszabályzatban, illetve a szerződésben meghatározott módon az előre tervezhető karbantartási, felújítási munkálatok miatti szünetelés időpontjáról és várható időtartamáról, ugyancsak szerződésszegésről van szó.

Lényeges továbbá, hogy a szolgáltató csak olyan fogyasztásmérő berendezést alkalmazhat, amely érvényes hitelesítéssel rendelkezik.

Amennyiben a szolgáltató részéről a fenti szerződésszegések valamelyike beigazolódik, a fogyasztó részéről több igény is szóba jöhet.

A hálózati engedélyes például köteles a felhasználó részére kötbért fizetni a nem megfelelő minőségű áram vagy az értesítési kötelezettség elmulasztása esetén. Egyszeri kötbér jár az érvényes hitelesítés nélküli villanyóra esetén.

A kötbérigény mellett úgynevezett szavatossági igény is érvényesíthető, így a fogyasztó elsődlegesen követelheti a megfelelő áram szolgáltatását. Ezzel kapcsolatban fontos előírás, hogy az általános szabályokkal ellentétben nem a fogyasztót, hanem a hálózati engedélyest terheli annak bizonyítása, hogy az előírt minőségű és biztonságos energia ellátás érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható volt.

A tönkrement háztartási eszközök miatt kártérítési igényt lehet érvényesíteni. Ehhez célszerű szakvéleménnyel igazolni (ez első körben pl. szakember nyilatkozata, bevizsgálási jegyzőkönyv lehet), hogy a gép az áramingadozás vagy kimaradás miatt ment tönkre. A fentiek alapján az áramszolgáltatásra előírt minőségi követelményeknek nem megfelelő áramszolgáltatás (ami szakkérdés lehet) feltétel a kártérítéshez, de ebben az esetben érvényesíthető a tönkrement készülék értéke.

Minden esetben célszerű a felmerült panaszt jegyzőkönyveztetni, amit az áramszolgáltató köteles kivizsgálni. Az eljárásba a fogyasztóvédelmi hatóság is bevonható.