Meddig jár a családi pótlék?

A családi pótlék az egyik leginkább közismert családtámogatási forma ma Magyarországon, amit az állam nyújt a kisgyermekes családok számára. Sokszor felmerül azonban a kérdés, hogy a családi pótlék, mint havi rendszerességű támogatást meddig kaphatják a szülők, az az, meddig jár a családi pótlék?

Elsőként azt szükséges tisztázni, hogy a családi pótlék egy gyűjtőfogalom, amely két támogatási formát foglal magába. A nevelési támogatást, illetve az iskoláztatási támogatást.

Nevelési ellátásra főszabály szerint a vér szerinti vagy örökbe fogadó szülő, a szülővel együtt élő házastárs, az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni és az erre irányuló eljárás már folyamatban van, a nevelőszülő, a gyám jogosult. Az előbb felsorolt személyi körön túlmenően egyéb személyek is jogosultak lehetnek a nevelési ellátásra, például a gyermekotthon vezetője a gyermekotthonban nevelt gyermekek után. A nevelési ellátás célja, hogy a kiskorú, még bölcsődébe, óvodába járó gyermekek neveléséhez, gondozásához támogatást nyújtson.

Ebből adódóan főszabály szerint ezen ellátás a gyermek tankötelessé válása évének október 31-éig jár.

Iskoláztatási ellátásra főszabály szerint ugyanaz a személyi kör jogosult, mint nevelési ellátásra. Természetesen az iskoláztatási ellátás esetén is vannak egyéb személyek, akik arra jogosultak, például a javítóintézet igazgatója vagy a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka a javítóintézetben nevelt vagy a büntetés-végrehajtási intézetben lévő, és gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekekre tekintettel. Az iskoláztatási támogatás célja, hogy a tanköteles, illetve középfokú tanulmányait folytató gyermekek gondozásához, iskoláztatásához támogatást nyújtson.

Az iskoláztatási támogatás éppen ezért főszabály szerint a gyermek tankötelessé válása évének november 1-jétől a tankötelezettség teljes időtartamára, valamint a tankötelezettsége megszűnését követően köznevelési intézményben vagy szakképző intézményben tanulmányokat folytató gyermekre tekintettel annak a tanévnek az utolsó napjáig jár, amelyben a gyermek a huszadik életévét betölti. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény alapján fogyatékossági támogatásra nem jogosult. De sajátos nevelési igényű tanuló esetében a támogatás a gyermek huszonharmadik életévének betöltéséig jár, amennyiben köznevelési intézményben vagy szakképző intézményben tanulmányokat folytat.

A családi pótlék összege pedig az alábbiak szerint alakul:

  • egygyermekes család esetén 12 200 forint,
  • egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 13 700 forint,
  • kétgyermekes család esetén gyermekenként 13 300 forint,
  • két gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 14 800 forint,
  • három- vagy többgyermekes család esetén gyermekenként 16 000 forint,
  • három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 17 000 forint,

Tartósan beteg, súlyosan fogyatékos, valamint gyermekotthonban, javítóintézetben vagy büntetés-végrehajtási intézetben elhelyezett gyermekek után pedig emelt összegű családi pótlék jár.

A fentieket összefoglalva tehát a bölcsődés, óvodás korú gyermekek után nevelési támogatás jár, a gyermek tankötelezetté válásának évének október 31-éig, amit felvált az iskoláztatási támogatás. Ez utóbbi támogatás a gyermek tankötelezettségének végéig, illetve annak a tanévnek a végéig jár, amelyben a gyermek 20. életévét betölti.