A vevő jogai online vásárlás esetén

Egy fiatal pár telefonról online rendel terméket, a lány kezében bankkártya van.
Ma már mindennapi életünk részévé vált az interneten keresztül történő vásárlás. A kényelmes, gyors, azonban sok veszélyt is magában rejt, ugyanakkor a fogyasztók számára lehetővé teszi, hogy könnyen elálljon a vásárlástól. Ennek szabályait nézzük most meg.

Alapvetően uniós előírás, de fogyasztói szerződések esetében lehetővé teszi a magyar jog is azt, hogy amennyiben a vevő interneten keresztül vásárolja meg az érintett terméket, akkor szabadon dönthet – bizonyos megkötésekkel – arról, hogy elálljon a vásárlástól.

Mit jelent ez? A fogyasztónak megvan az a lehetősége, hogy minden indokolás nélkül szerződéstől elálljon. Az elállás joga időtartamhoz kötött és ez a lehetőség a fogyasztót a termék átvételének napjától számított 14 naptári napon belül illeti meg. Az elállást írásban kell közölni az eladóval, mely történhet egy előre rendszeresített nyomtatványon, vagy szabadon megfogalmazva.

Az elállás sajátossága, hogy ebben az esetben nem kell azt a fogyasztónak megindokolnia. Ebből az is következik, hogy akkor is megilleti a fogyasztót ez a jog – a fenti határidőn belül – ha éppen nem tetszik neki a termék. Fontos azonban, hogy amennyiben a terméket például neten keresztül rendeli meg valaki, azonban az üzletben veszi át, akkor már nem élhet ezzel a lehetőséggel.

Természetesen vannak olyan esetek, vagyis termékek, melyek kapcsán nem élhet az elállás jogával a fogyasztó. Ilyenek a – teljesség igénye nélkül – a romlandó termékek, vagy olyan termékek, melyek egészségvédelmi, vagy higiéniai okból nem küldhetők vissza, vagy a lezárt csomagolású hang- és képfelvételek, szoftverek. Ezekben az esetekben tehát nincs helye a fentiek szerinti elállásnak.

Amennyiben az elállás lehetőségével él a fogyasztó, akkor a terméket vissza kell küldeni a kereskedő számára, amely viszont köteles annak ellenértékét megfizetni a fogyasztó részére.